Logo Zoeken
Artikel

De marketing-communicatiesector is zo inclusief nog niet

9 oktober 2023De redactie

Op Diversity day, dat dit jaar op dinsdag 3 oktober plaatsvond, kwamen de bond van Adverteerders (bvA) en VIA met het nieuws naar buiten dat de marketing-communicatiesector nog veel winst te behalen heeft op het gebied van inclusie en diversiteit. In dit blog worden de belangrijkste resultaten van de D&I Monitor 2023 besproken.

Diversity.png

Dat het belangrijk is dat organisaties aan inclusie en diversiteit werken, is inmiddels wel duidelijk. En hoewel er op de werkvloer van de Nederlandse marketing-communicatiesector vooruitgang te bespeuren is, dienen er nog vele vervolgstappen gezet te worden. Dit blijkt uit het door de bvA en VIA gepubliceerde rapport op Diversity Day (3 oktober). Een rapport dat inzicht biedt in de ervaringen en perceptie van werknemers ten aanzien van de bedrijfscultuur. Van branche- en belangenverenigingen wordt dan ook verwacht dat zij hun krachten bundelen om gezamenlijk tot effectieve vervolgacties te komen.

In gesprek over inclusie en diversiteit

Het percentage respondenten dat zich bewust is van datgene wat organisiaties doen om inclusiever te werk te gaan, is flink gestegen (76% in 2023, 55% in 2021). Ook laten medewerkers vaker van zich horen wanneer zich negatief gedrag en discriminatie voordoet op de werkvloer. Toch is de samenvattende inclusiviteitsindex met 4% gedaald ten opzichte van 2021 (67%). Een deel van de ondervraagden (16%) geeft dan ook aan dat zij op zoek gaan naar een nieuwe werkgever of zelfs de industrie zullen verlaten (13%) op het moment dat er geen vooruitgang geboekt wordt.

Vooral respondenten die onder minderheidsgroepen vallen uiten zich sterk over de ongelijke behandeling die zij en/of anderen ervaren. Opvallend is dat zowel vrouwen als werknemers die onderdeel uitmaken van de lhbtiqa+-gemeenschap zich net zo gewaardeerd voelen als andere medewerkers. Dit wijst dan ook op een zekere vorm van vooruitgang, ondanks er nog veel winst geboekt moet worden wil de marketing-communicatiesector kunnen spreken van een inclusieve branche.

Een beperkte mate van vertrouwen

Slechts 3 op de 5 ondervraagden laten weten dat zij ervan overtuigd zijn dat ongepast gedrag het management of HR zal bereiken. Vooral minderheidsgroepen hebben in verhouding tot andere partijen minder vertrouwen in de organisatie waar zij werken. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat deze groepen ruim twee keer zo vaak te maken hebben met obstakels die hun carrièrepad in de weg zitten. Alleen het gros van de mannen die hun ervaringen en perceptie ten aanzien van de bedrijfscultuur deelde, is van mening dat ongepast gedrag sneller geëscaleerd zal worden. 

Samen naar een inclusieve, diverse marketing-communicatiesector

Maar liefst 448 personen lieten vanuit verschillende branche- en belangenverenigingen uit Nederland van zich horen en deelden hun persoonlijke ervaringen en perceptie ten aanzien van de bedrijfscultuur. Nadat de data geanalyseerd was, deelden de bVA en VIA de resultaten met alle betrokke partijen middels een interactieve presentatie. Tijdens deze presentatie bespraken de aanwezigen hoe zij onderling op uiteenlopende manieren kunnen bijdragen aan de bevordering van een inclusieve, diverse sector. Daarnaast stelden zij gezamenlijk vast dat een overtuigende business case voor D&I noodzakelijk is om de al lopende initiatieven te versnellen. Om dit te realiseren zullen de brancheverenigingen het beschikbare onderzoek tezamen brengen en ditgene uitwerken tot een gezamenlijke basis voor branchebrede vervolgacties.