Logo Zoeken
Boekrecensie

Recensie: Trendsurfing – innoveren op golven van verandering

24 mei 2023Marie-Louise de Jong

Van Tilborgh is grondig te werk gegaan dus je moet wel even de tijd nemen om dit boek te lezen. In het eerste deel definieert hij het begrip trend en schrijft hij over veranderingen waaraan de samenleving constant onderhevig is. Ook beschrijft hij de verschillende deelgebieden van de maatschappelijke context die hij aanduidt als trendfactoren.

Trendsurfing_website_950x635.jpg

Denk daarbij aan demografie, economie maar ook ecologie en politiek. Vervolgens gaat hij in op het doel van trendwatching en op randfactoren die innovatie stimuleren. Om deel 1 af te sluiten met aandacht voor verschillen tussen trends en andere begrippen zoals hypes en rages en hoe ze evolueren.

In het tweede deel van het boek aandacht voor de rol van de trendwatchers en de bronnen en modellen die zij gebruiken om trends goed in te delen en analyseren. Hier geeft hij ook een toelichting op de toepassing van de trendpiramide. Mijn inschatting is dat er heel veel oefening nodig is om goed te worden in het doen van voorspellingen over trends maar het boek biedt in ieder geval mooie handvatten om op een analytische manier naar trends te kijken. Zeer lezenswaardig, ook als je (nog) geen trendwatcher bent.

Titel van het boek: Trendsurfing – innoveren op golven van verandering

Auteur(s): Bert van Tilborgh       

Uitgever: Pelckmans

Jaar van uitgave: 2023

ISBN-nummer: 978 94 6337 256 5         

Aantal pagina’s: 318

Kosten: € 30,00               

Datum recensie: 29 april 2023

Aantal sterren: 4

'Trendsurfing': Meer weten en bestellen.