Logo Zoeken
Boekrecensie

Recensie: Genoeg van reclame

24 mei 2023Tom van der Weegen

Oud-reclameman en publicist Paul ter Heyne trekt in ‘Genoeg van reclame’ ten strijde tegen zijn voormalige vakgenoten. Ondubbelzinnig neemt Ter Heyne ons mee in zijn pleidooi voor een verbod op alle reclame die niet zuiver informatief is

Genoeg van reclame_website_950x635.jpg

Hij besteedt daarbij uitgebreid aandacht aan de uiteenlopende manieren waarop reclame ons (aankoop)gedrag beïnvloedt. Deze beïnvloeding is alleen maar geraffineerder en omvattender geworden in het digitale tijdperk, waarin een handvol grote bedrijven de dienst uitmaakt. Daarmee is reclame volgens Ter Heyne een gevaar “voor onze manier van leven en onze (politieke) vrijheid.” Helaas werkt Ter Heyne het reclameverbod niet verder uit; de invulling daarvan valt volgens hem buiten het kader van dit boek.

Naast deze omissie vallen talrijke slordigheden op. In de eindnoten, waar bijvoorbeeld een online bron is geraadpleegd op 32 januari 2022. Of deel VI, waar volgens de inleiding afbeeldingen zouden moeten staan, maar waar de lezer slechts een korte anekdote aantreft. Of neem pagina 45, waar Ter Heyne tot twee keer toe benadrukt dat er geen gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten van reclame, waarna hij een paar zinnen later onbekommerd stelt dat reclame “geen effect heeft”. Een strenge eindredactie zou dit verder lezenswaardige boek goed doen.

Titel v/h boek:            Genoeg van reclame

Ondertitel:                  Over de ondermijnende invloed van marketing en reclame en wat we eraan kunnen doen

Auteur(s):                    Paul ter Heyne

Uitgever:                     Haystack

Jaar van uitgave:        2022

ISBN-nummer :           9789461265319

Aantal pagina’s:          336

Kosten :                       EUR 25,-

Datum recensie:         2 mei 2023

Aantal sterren:            3 sterren

'Genoeg van reclame': Meer weten en bestellen.