Logo Zoeken
Boekrecensie

I am Tao - Arjen Broere

6 juli 2022Marjan Engelen

Stel je bent Intern Communicatieadviseur. Stel je merkt dat het hoog tijd wordt om de basis van al het interne gecommuniceer eens flink op de schop te nemen. Je maakt een analyse, je leest je vakliteratuur hierover. Maar dan: hoe krijg je ze mee? Hoe vind je in de organisatie mensen die net als jij vinden dat er verbeteringnodig is en waarmee trek je ze over de streep?

I am Tao.png

Jij weet uit interne peilingen hoeveel er wordt gemord en hoe inefficiënt de vergaderstructuur is. Vol afgunst hoor je collega’s uit andere organisaties vertellen over handige samenwerkingstools als Trello en Slack. En dan krijg je het boekje ‘I am Tao’ van Arjan Broere in handen. Je leest er echt niks nieuws in. Principes van gedragsverandering, maken van persona’s, goed afstemmen op je publiek, het belang van een goede kernboodschap en vooral: minder is meer. Als ervaren communicatieadviseur wist je dat natuurlijk al. Wat fijn aan dit boek is, is dat het helemaal niet voor jou bestemd is. Arjan Broere ligt ongetwijfeld met zijn trainingen en publicaties over slim werken op het bureau van je manager. Hij richt zich met ‘I am Tao’ op mensen in organisaties die slimmer en efficiënter willen werken. Hij bouwt het verhaal op langs de basiskennis van ons vak: wees helder in je doel, verdiep je in je publiek, et cetera. Broere pleit voor een zorgvuldige analyse en het maken van communicatierichtlijnen voor efficiënt het gebruik van email en what’s app, voor gebruik van samenwerkingstools en vergaderetiquette. Precies wat jij ook wilt. De mensen die jij mee wilt krijgen worden door hem in hun eigen taal aangesproken op hun belang. Dat is de meerwaarde van dit boek. Laat het dus slingeren op de bureau’s van de mensen die je mee wilt krijgen.

De titel vind ik het minst sterke van dit boek. Die verwijst naar een acroniem (Idea- Audience- Message- Tools&Techniques- Action- Objective) en het heeft een diepere laag die verwijst naar het begrip TAO uit de Chinese filosofie. Een begrip met vele betekenissen die allemaal verwijzen naar ‘de weg’. In zijn woorden: de ‘weg naar gerichte communicatie’. Ik vind het ongepast en dun-diepzinnig gebruik van deze term uit een rijke wijsgerige geschiedenis. Doe dat niet bij een liefhebber zoals ik.

Titel boek: I am Tao
Ondertitel: Stroomlijn je communicatie in vijf stappen
Auteur(s): Arjan Broere             
Uitgever: Business Contact
Jaar van uitgave: 2021
ISBN-nummer: 978 90 470 1531 4        
Aantal pagina’s: 142
Prijs: €20,00             
Datum recensie: 03-05-2022
Gerecenseerd door: Marjan Engelen
Aantal sterren: 4 sterren

'I am Tao - stroomlijn je communicatie in vijf stappen' ook lezen