Logo Zoeken
Blog

Russische inval noodzaakt tot heroverweging issuemanagement

3 maart 2022Rob SebesWillem Jan Roelofs

De Russische inval in Oekraïne is natuurlijk in de eerste plaats een ongekend drama voor de lokale bevolking, inclusief de vluchtelingen die van de ene op de andere dag huis en haard moeten verlaten. Maar de ontstane crisis heeft ook politieke, economische en maatschappelijke gevolgen voor het Westen en dus voor Nederland. Onvermijdelijk zal dat ook de public affairs, lobby en communicatie van bedrijven en organisaties beïnvloeden.

Oorlog-Oekraine-Rusland-705x220

Het kabinet en veel andere landen in Europa zetten volop in op militaire steun aan Oekraïne en het financieel-economisch isoleren van Rusland en de oligarchie. De sportwereld roert zich. Ook andere sectoren kunnen en zullen niet achterblijven met het nemen van sancties, zoals de luchtvaart en de cultuursector al laten zien. Misschien dat een staakt-het-vuren al dan niet tijdelijk een time-out geeft, maar de oorlogsdreiging en de sancties lijken voorlopig te blijven bestaan. Hoe langer dit duurt, des te meer negatieve gevolgen dat zal hebben voor de bevolking in westerse landen. De landelijke politiek, consumenten en bedrijven maar ook publieke sectoren op decentraal niveau krijgen er allemaal mee te maken.

Ander speelveld, andere randvoorwaarden
Het zal onvermijdelijk leiden tot een herschikking van prioriteiten in Nederland. Het politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke speelveld zal dan veranderen. Als je zo door redeneert, kun je concluderen dat ook de randvoorwaarden zullen veranderen voor de public affairs, lobby en communicatie van bedrijven, maatschappelijke instellingen en publieke organisaties. Het is bij uitstek de taak van de professionals in genoemde vakgebieden – die immers per definitie ‘van buiten naar binnen kijken’ – om de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie.

Geëigend instrument
Het geëigende instrument om te beoordelen of een gebeurtenis ‘in de boze buitenwereld’ mogelijk invloed heeft op een organisatie is issuemanagement. Gezien de impact van de oorlog in Oekraïne is het zaak dat bedrijven, instellingen en publieke organisaties – inclusief de rijksoverheid – snel hun issuemanagement activeren, eventueel herijken én actualiseren.

Maak een quickscan met als centrale vraag: heeft de situatie in Oekraïne op de korte of langere termijn mogelijk gevolgen voor onze organisatie, onze stakeholders en/of onze doelgroepen; zo ja, welke gevolgen zijn dat en hoe kunnen we die weer in lijn brengen met onze doelstellingen? Denk daarbij aan het analyseren van de randvoorwaarden. Die zijn bepalend voor het al dan niet halen van de strategische doelen. Voer een beknopte stakeholder- en omgevingsanalyse uit. Sommige stakeholders of doelgroepen worden minder relevant, andere of nieuwe stakeholders worden juist belangrijker.

Issues prioriteren
Prioriteer de issues die uit de analyse naar voren komen en bepaal hoe de organisatie hiermee dient om te gaan. Herdefinieer kernboodschappen en argumenten. Koppel er een (aangepaste/vernieuwde) strategische agenda aan vast voor minimaal de resterende periode in kalenderjaar 2022. Al met al leidt het issuemanagement tot een heroverweging van de doelen van een bedrijf of instelling en dus van de public affairs, lobby en communicatie strategie. Wanneer zowel de particuliere als de publieke sector tijdig issuemanagement toepast, is Nederland - in tegenstelling tot de eerdere bankencrisis en de corona-pandemie - nu wél (beter) voorbereid op een crisis.  

*Beide auteurs zijn partner en senior adviseur bij advieskantoor EPPA, Den Haag