Logo Zoeken
Blog

Ophanging van afdeling Communicatie nog steeds een dingetje

5 mei 2021Wieneke Buurman

Natuurlijk maakt het niets uit waar en hoe de afdeling Communicatie in de organisatie is opgehangen. De mensen maken de afdeling, niet de structuur. Professionaliteit, deskundigheid, kennis van de organisatie, motivatie, inzet en betrokkenheid, draagvlak binnen de organisatie, daar gaat het om. Rechtstreeks rapporteren aan de directie hoeft niet, als er maar een functioneel lijntje is naar degene die de communicatieportefeuille heeft. Klopt dat of klopt dat niet?

Foto Wieneke Buurman nov-2020 705x220.jpg

In mijn lange loopbaan ben ik al veel varianten tegengekomen. Ondergebracht bij Marketing. Bij Business Development. Opgehangen onder HR. Onderdeel van Shared Services. Diep weggestopt in de directie Bedrijfsvoering. Ik dacht dat dat laatste model een stille dood was gestorven, maar ik kwam er laatst achter dat het nog bestaat. Gelukkig toch wel het meeste als centrale stafafdeling op corporate niveau.

Gelukkig? Ja, want hoewel communicatie ook vanaf een andere plaats in de organisatie kan functioneren, moet daarbij aan meer randvoorwaarden worden voldaan dan vanaf een centrale plaats. Zo moeten er onder meer goede afspraken zijn over de rapportagelijnen, die langer zijn - zowel hiërarchisch als functioneel - en duidelijke afspraken zijn over de rol van de directe manager, in relatie tot de portefeuillehouder op directieniveau.

Communicatie kan prima met een andere discipline (graag zelfs) in een team, zoals met Marketing of Strategie, maar het helpt als die afdeling is opgehangen op corporate niveau. De lijntjes zijn dan korter. Maar veel belangrijker: de uitstraling naar de organisatie is anders. Communicatie is de spin in het organisatieweb die het overzicht heeft van de interne en externe omgeving en op basis daarvan adviseert en acteert. En niet een fabriek die communicatieplannen en -middelen produceert. Anno 2021, collega’s, is dit helaas nog steeds geen overbodig pleidooi.