Logo Zoeken

De online Vakimpuls ‘Anderhalve meter in de zorg: hoe krijgen we de klus geklaard?’

9 maart 2021De redactie

Tijdens de Vakimpuls ging Prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, in op de principes van effectieve communicatie om gedrag te veranderen. Een belangrijk advies aan communicatiezorgprofessionals was om een omgeving te creëren waarin het zorgmedewerkers gemakkelijk wordt gemaakt om voldoende afstand te houden. En als iedereen afstand houdt, dan doe je het zelf ook gemakkelijker. Dat is de bijkomstige impact van de sociale invloed. ‘Zorg voor heldere looproutes en richt lunchruimtes zo in dat je continu eraan herinnerd wordt om afstand te houden.’

VI Zorg Coronamaatregelen_705x220.jpg

Andere belangrijke succesfactor is dat leidinggevenden een voorbeeldrol innemen en in gesprek gaan met hun medewerkers over de coronamaatregelen en dat we elkaar blijven aanspreken op gedrag. Zonder daarin een belerende toon aan te slaan. ‘Stel de vraag: wat heb jij nodig om je wel aan de maatregelen te houden? Bespreek de dilemma’s met elkaar. Zo creëer je een open gesprek.’ Dat werkt volgens Van Weert beter dan puur uitgaan van eigen argumenten zenden en handhaving.

‘Ga open het gesprek aan over coronamaatregelen’

Zoek interactie
Caroline de Ridder, verpleegkundig directeur Amsterdam UMC, is voorzitter van de 1,5 meter werkgroep in haar ziekenhuis. Het afgelopen coronajaar zijn diverse interventies ingezet om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Zo is er een bezoekersbeleid ingesteld, zijn coronaproof werkplekken ingericht en staat in het ziekenhuis duidelijk aangegeven met hoeveel mensen je bij elkaar mag komen op cruciale plekken als de liften en kantoorruimtes. Naast regelmatig online informatie delen via bijvoorbeeld webinars, geeft De Ridder aan de in gesprek gaan met medewerkers zijn vruchten afwerpt. Zeker bij doelgroepen die niet altijd via de geijkte communicatiemiddelen bereikt worden. ‘Dit draagt er allemaal aan bij dat we samen ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid in het volgen van de coronamaatregelen in en rond de werkplek.’

Niet te snel versoepelen na vaccinatie
Communicatieprofessionals werkzaam in de zorg herkennen zich in de geschetste ervaringen van Van Weert en De Ridder. Het onderwerp is zeer actueel, zeker nu de eerste zorgmedewerkers zijn gevaccineerd. Soepeler omgaan met coronaregels ligt op de loer, maar is niet verstandig gezien de recente berichten over uitbraken in verpleeghuizen. We zijn er dus nog niet.

Vakgroep Zorgcommunicatie bereidt daarom een volgende online Vakimpuls voor over communicatie binnen de zorg tijdens de coronapandemie. Suggesties voor onderwerpen/thema’s mogen gestuurd worden naar de voorzitter van deze vakgroep bij Logeion, Akke Albada, a.albada@iknl.nl.

De online Vakimpuls ‘Anderhalve meter in de zorg: hoe krijgen we de klus geklaard?’ werd door 53 communicatieprofessionals gevolgd. De Logeion Vakgroep Zorgcommunicatie spreekt van een geslaagde online bijeenkomst.