Logo Zoeken
Artikel

Het Genootschap voor Openbaar Contact (1946)

22 januari 2021De redactie

Algemeen erkend beginpunt van het vak communicatie in ons land is de oprichting van het Genootschap voor Openbaar Contact. Perschef bij Philips Bram Seret is de initiatiefnemer van een bijeenkomst van perschefs die uitgroeit tot dit allereerste Nederlandse communicatiegenootschap.

Sprout 705x220.jpg

Op de voorgedrukte 'Interne Mededeeling' van Philips Persbureau, die zich nog altijd in het archief van de vereniging bevindt, schrijft Seret op 3 september 1946 de namen van de vijf deelnemers aan zijn perschefbijeenkomst. De bijeenkomst moet uitmonden in een officiële club van maximaal zeventien vakbroeders. Dat quotum sneuvelt al tijdens de bijeenkomst, net zoals de vertaling van de Engelse term 'public relations' in de naam van de vereniging het uiteindelijk niet redt.

Wat overblijft is de oprichting van het Nederlands Genootschap voor Public Relations (NGPR), de eerste club communicado’s in ons land. Tevens de eerste voorloper van beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion. Grappig feit is dat daarmee het Genootschap voor Openbaar Contact alleen op papier bestaan heeft en al bij de eerste vergadering om zeep geholpen werd.

Wat de exacte oprichtingsdatum van de NGPR is, daarover zijn de geschiedschrijvers het nog altijd niet eens. Wel bewaard is het doel van de club: het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de public relations, verdieping van kennis daarvan en bevordering van contact tussen pr-professionals. Seret zelf blijft tot op hoge leeftijd kritisch meedenken en meedoen binnen de vereniging: “Iedereen vindt het tegenwoordig makkelijk om onder het hoedje van communicatie te spelen en daarmee niet te hoeven zeggen wat pr nu eigenlijk inhoudt.”

In het jaar dat de beroepsorganisatie 75 jaar bestaat, stelt Logeion de Canon van de Communicatie samen, een lijst cruciale gebeurtenissen die het vak maakten tot wat het nu is. De canon zal gestaag groeien op logeion.nl. In elke editie van C belichten we een van de onderwerpen. Heb jij een goede suggestie? Mail naar info@logeion.nl en bouw mee aan de canon van ons vak!

Auteurs Sander Grip en Guido Rijnja