Logo Zoeken

Communicatieprofessionals vinden onderzoek en gebruik van data in communicatievak steeds belangrijker

9 december 2020Yvonne van Vliet

De afgelopen weken deed Logeion, samen met DVJ Insights, onderzoek naar het gebruik van data en onderzoek in het communicatievak. Ruim honderdvijftig vakgenoten deelden hun inzichten en gaven aan steeds meer tijd en budget te reserveren voor onderzoek. ”Ik ben blij met de resultaten", aldus André Manning, directeur van Logeion. "Het lijkt er op dat de koudwatervrees voor onderzoek en data door communicatieprofessionals verleden tijd is. De resultaten laten zien dat steeds meer vakgenoten hun communicatiestrategie en -activiteiten laten leiden door data."

Data techniek onderzoek705x220.jpg

André vervolgt: "Er is in mijn ogen nog voldoende ruimte voor extra investeringen (zowel in tijd als budget) en dat zal zeker bijdragen aan een verdere professionalisering van ons vak." 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek op een rijtje:

  • Het merendeel  van de respondenten voert onderzoek uit of laat onderzoek uitvoeren door externe partijen. Redenen om geen onderzoek (te laten) uitvoeren zijn simpelweg tijd- of geldgebrek of te weinig onderzoekskennis en capaciteit;
  • De onderzoeksmethoden die worden gebruikt, zijn vaak nog traditioneel; vragenlijsten, mediamontoring, deskresearch, diepte-interviews, Google Analytics en focusgroepen. Nieuwe methoden als Eye Tracking en Facial Coding worden nog maar beperkt ingezet;
  • Onderzoek wordt ingezet voor zowel externe als interne communicatie. Toch komt onderzoek absoluut gezien iets vaker ten goede aan externe communicatie dan aan interne communicatie;
  • Door de respondenten wordt op dit moment minder dan 10 procent van de tijd en budget in onderzoek geïnvesteerd;
  • In de toekomst verwachten de vakgenoten die hebben gereageerd hebben meer of evenveel van het totale coomunicatiebudget te investeren in het doen van onderzoek ten behoeve van de communicatieactiviteiten.

2012LOG004 PR onderzoek Q4 2020 - Summary.jpg

Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, onderstreept het belang van onderzoek voor het communicatievak: “Onderzoek helpt ons om een betere gesprekspartner te worden voor onze opdrachtgevers en om doel- en resultaatgericht te kunnen werken. Laten we 2021 gebruiken om elkaar te helpen beter te worden in de onderbouwing van ons dagelijks werk!”

En ook prof.dr. Christian Burgers, bijzonder hoogleraar op de leertoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam onderschrijft het belang van onderzoek: “Onderzoeksdata helpen ons om communicatiestrategieën te onderbouwen. Soms bevestigen onderzoeksresultaten dat we op het goede spoor zitten, en in andere gevallen helpen ze ons juist om onze koers bij te stellen en valkuilen te omzeilen. Laten we de steeds grotere rol van onderzoek binnen het communicatievak dan ook continueren en verder uitbouwen”, aldus Christian Burgers.


Klik hier om de volledige resultaten van het onderzoek downloaden.

Ben jij ook een (communicatie)professional die interesse heeft in het toepassen van data? En wil je hier meer over te weten komen? Dan is misschien de online vakimpuls 'Communicatie 2.0: datagedreven content' die Logeion op 19 januari 2021 organiseert iets voor jou!