Logo Zoeken

Investeren in steen gaat gepaard met investeren in de mens

7 juli 2020De redactie

Sinds tien maanden werkt Kaoutar el Oualid als communicatieadviseur bij de afdeling Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) van de gemeente Utrecht. Haar team bestaat uit 31 communicatieadviseurs, die allemaal aan verschillende projecten voor de stad, de organisatie of het bestuur werken. Kaoutar: "Ik ben zowel verantwoordelijk voor de reguliere communicatie rondom wijkbureau Overvecht als de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’."

Logeion-leden ah werk Kaoutar Overvecht 705x220.jpg

Kaoutar, wat is jouw communicatierol bij de gemeente Utrecht? Wat zijn bijvoorbeeld projecten waar je aan werkt?
Kaoutar vertelt: "Wijkbureau Overvecht is een van de tien wijkbureaus in Utrecht. Het is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Daarmee heeft het wijkbureau een belangrijke functie in de communicatie tussen gemeente en bewoners. Voor bewoners zijn we een aanspreekpunt en bron van informatie over ontwikkelingen in de wijk en voor collega’s binnen de gemeente zijn we de oren en ogen in de wijk. Overvecht is uniek! Deze wijk vraagt met haar eigen sterke kanten én uitdagingen om een specifieke aanpak. Het wijkbureau werkt daarom daarnaast samen met andere partijen aan de leefbaarheid en veiligheid van Overvecht. Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.”

Trots vertelt Kaoutar: “Op 14 februari stemde het kabinet in met de Regio Deal. Het Rijk en de Provincie Utrecht steunen de wijkaanpak en investeren ongeveer 12 miljoen euro in Samen voor Overvecht. Met deze Regio Deal kunnen we, samen met onze partners in de wijk, nog meer doen om Overvecht nog beter te maken. Geweldige steun voor de aanpak die we samen met alle partners in Overvecht hebben ontwikkeld!”

Hoe ziet jouw ‘communicatiedag’ er ongeveer uit?
“Bij alles wat ik doe in mijn werk speelt communicatie een belangrijke rol. Naast informeren en het zichtbaar maken van kansen en positieve ontwikkelingen is het vooral van belang om verschillende partijen met elkaar te verbinden en te enthousiasmeren zich samen in te zetten voor Overvecht. Ons motto luidt niet voor niets: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Daarbij is communicatie een verantwoordelijkheid van iedereen die bijdraagt aan Samen voor Overvecht. De communicatiestrategie maken we samen en voeren we ook samen uit. We hebben bijvoorbeeld samen met partners een kernboodschap gemaakt”, vertelt Kaoutar.

“Naast veel overleggen bijwonen, ben ik regelmatig in de wijk Overvecht te vinden. Ik praat met veel mensen en loop ook veel door de wijk”, zegt Kaoutar. Ze vertelt verder: “Daarnaast ontwikkel ik verschillende communicatiemiddelen. Zo heb ik laatst samen met collega’s alle resultaten en de te nemen stappen voor 2020 gevisualiseerd in een infographic. Het is erg belangrijk om zichtbaar te maken waar we als gemeente mee bezig zijn en welke vooruitgang we hierbij boeken. Deze infographic is een vertaling van de jaarlijkse voortgangsrapportage – een bestuurlijk, volledig en uitgebreid document. Voor iedereen die met één oogopslag wil weten hoe het staat met de aanpak van Samen voor Overvecht hebben we een toegankelijke publieksversie van de infographic gemaakt.”

Je bent ‘geboren en getogen’ in Utrecht. Is dat belangrijk om succesvol te zijn in je huidige werkomgeving?
Kaoutar vindt: “Er is niets mooier dan werken aan je eigen stad. Ik ga dagelijks met plezier naar mijn werk. Ik zie het als een groot voordeel dat ik veel kennis heb over de wijk Overvecht. Ik heb er vrienden en familie wonen. Wist je dat Overvecht meer dan 190 nationaliteiten telt? Ik krijg van verschillende mensen signalen binnen, die waardevol zijn voor de wijkaanpak. Hierdoor doe ik veel dingen op gevoel, maar ook omdat ik weet hoe er over bepaalde onderwerpen gedacht wordt. Het is naïef om te denken dat je met een (digitale) campagne verandering kunt brengen. Daarvoor is een brede mix aan middelen om mensen te bereiken belangrijk. Zoals Ella Vogelaar ooit zei: ‘Investeren in steen gaat gepaard met investeren in de mens’. Words I live by.”  

Hoe heb je de afgelopen maanden ervaren en in welk opzicht heeft de coronacrisis je manier van werken veranderd?
Inmiddels zitten we in juli. Werkelijk niemand had gedacht dat we allemaal sinds maart verplicht thuis moesten werken. De wereld staat volledig op z’n kop en is nu langzaam herstellende. De manier van werken is hierdoor ook in een korte tijd enorm veranderd. Ik had er veel moeite mee om niet meer in de wijk te zijn. Ook is het een uitdaging om digitaal bewoners te bereiken. Niet iedereen is digitaal vaardig, waardoor je automatisch een grote groep mensen niet spreekt. Ook zijn er veel bijeenkomsten afgelast, waardoor het sociale contact met de mensen niet meer vanzelfsprekend was. Dit allemaal dwingt je om je werk anders in te richten en aan te sluiten op wat echt belangrijk is”, vindt Kaoutar. 

Ze vertelt verder: “Overvechters staan bekend om hun betrokkenheid en actieve rol in de wijk. Ook tijdens de coronacrisis zetten wijkbewoners zich in voor andere mensen in Overvecht. Zo geeft een bewoonster dagelijks sportles op een veldje tussen flats en brengen wijkambasssadeurs maaltijden langs om kwetsbare bewoners een hart onder de riem te steken. Ook kunnen jongeren zich als ‘Coronaheld’ opgeven voor verschillende wijkchallenges. Al deze prachtige initiatieven verdienen aandacht. Daarom heb ik een filmer uit de wijk gevraagd om deze initiatieven zichtbaar te maken. Juist in moeilijke tijden is het van belang om naar elkaar om te kijken en elkaar te zien.”

Nu de maatregelen weer enigszins versoepelen, gaat dat je manier van werken ook weer veranderen?
Kaoutar reageert: “Het wijkbureau is vorige week geopend. Bewoners kunnen op afspraak langskomen om hun vragen te stellen. De versoepelingen geven ons in ieder geval weer de mogelijkheid om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Ook kunnen uitgestelde openingen en bijeenkomsten na de zomer ingepland worden. Naast digitaal actief zijn, is het nu vooral van belang om het sociale stuk ook weer op te pakken. Een ding is zeker: we zetten onze wijkaanpak vol overtuiging door en we houden de mooie initiatieven vast!”