Logo Zoeken

Een kijkje bij: de Communicatiedag van gemeente Amsterdam

9 december 2019Nadine BrandstraFadoua Zaghdoud

Elk jaar organiseert het communicatiedomein van de gemeente Amsterdam een dag waarin leren, inspireren en kennisdelen centraal staat. Een dag georganiseerd door en voor alle communicatieprofessionals van de gemeente. Ongeveer 300 communicatiecollega’s van de 400 communicatieprofessionals van gemeente Amsterdam kwamen op 21 november naar Pakhuis de Zwijger voor deze jaarlijkse interne teamdag. Op de Communicatiedag staat een actueel thema centraal. Deze keer ging het over participatie, democratisering en uiteraard de rol van communicatie.

Communicatiedag Adam 705x220.jpg

Waarom het thema participatie?
Het streven van het college van B en W van Amsterdam is om de afstand tussen overheid en burger te verkleinen. Het college wil samen met de Amsterdammers werken aan de uitdagingen waar de stad voor staat. Door hen meer eigenaarschap te geven en samen te werken kan besluitvorming en dienstverlening beter worden. Om dit te kunnen organiseren wordt er regelmatig een beroep gedaan op de communicatieprofessional. In de praktijk komt dat neer op oplossingen voor burgerparticipatie. Het begint met het leggen van contact, het mogelijk maken dat Amsterdammers gezien en gehoord worden, dit raakt bij uitstek de communicatiediscipline. In dat proces komt een communicatieprofessional al gauw in aanraking met verschillende uitdagingen. Bovendien ontstaan er vragen, zoals: Wat is participatie nou eigenlijk? Hoe gaat dat in de praktijk? Wat is mijn rol als communicatieprofessional? Hoe gaan mijn collega’s met dit vraagstuk om? Genoeg stof om meer over te leren en te ervaren op zo’n dag.

Participatieve organisatie en aanpak
Uitgangspunt van de Communicatiedag is kennisdelen, dit kan met elkaar zijn maar ook door expertise van buiten naar binnen te halen. En belangrijk, de Communicatiedag moet aansluiten bij de leerbehoefte van collega’s en de actualiteit. Een hele uitdaging als je bedenkt dat naast adviseurs er diverse andere communicatiefuncties zijn waaronder woordvoerders, redacteuren, fotografen, strategen en campagne adviseurs. ‘Practice what you preach’… vandaar dat de gehele voorbereiding en organisatie van de Communicatiedag participatief is opgezet. Van de samenstelling en opzet van het programma tot aan stemmen voor de leukste workshops, de collega’s werden er bij betrokken. Er zijn bijvoorbeeld 27 suggesties aangedragen voor interessante workshops, waarvan de 16 met de meeste stemmen zijn opgenomen in het programma. Dit leverde interessante workshops over onder andere de bsr-methode (om je participatieproces in te richten op je doelgroep), succesvolle online communities, ‘deep democracy tooling’ en werkvormen voor bijeenkomsten.

Programma en sprekers
Door de aanpak participatief in te steken, kon er een beroep worden gedaan op het enorme netwerk dat de communicatiecollega’s met elkaar hebben. Zo ontstond een geweldige lijst van inspirerende en leerzame workshops, lezingen en sprekers. Ook mocht humor niet ontbreken. In een geweldige dialoog met het publiek zette Lucas de Man de zaal op z’n kop. De essentie: dat mensen zich gehoord en gezien willen voelen om wie ze zijn. Kijk en luister naar ze, iedere keer opnieuw. De improvisatie-cabaretiers van Op Sterk Water zorgden voor een interactieve, humoristische afsluiting van de dag.

We Live Here
Aan het einde van de dag werden twee collega’s, de winnaars van de Galjaardprijs 2019, nog even in het zonnetje gezet. De campagne We Live Here won vanwege het inspirerend vermogen voor vakgenoten, de innovatieve aanpak en de impact qua resultaat. Het was een ultiem voorbeeld van hoe door participatie, dus het betrekken van Amsterdammers, een succesvol resultaat is behaald.

Ideale Amsterdamse Bijeenkomst
Amsterdam wil graag dat iedereen zich welkom voelt op bijeenkomsten. Daarom moeten alle bijeenkomsten van
gemeente Amsterdam voldoen aan de onlangs gelanceerde ‘Gouden Vijf’: evenementen en bijeenkomsten zijn duurzaam, toegankelijk, inclusief, sociaal en gezond. Ook de Communicatiedag voldeed aan de vastgelegde criteria met onder andere standaard vegetarische catering, geen gebruik van eenmalig plastic en een toegankelijke locatie.