Logo Zoeken

Verslag symposium 'Eyeopeners in de zorgcommunicatie'

1 juli 2019De redactie

Hoe zorg je ervoor dat kinderen met astma minder vaak op controle komen? Hoe overzie je het gehele netwerk van een psychiatrisch patiënt zodat integrale zorg wordt geboden? En hoe breng je een moeilijk bespreekbaar onderwerp als urineverlies toch onder de aandacht bij een breed publiek? Rond de vijftig communicatieprofessionals kwamen 6 juni bij elkaar om te leren van deze en meer eyeopeners in de zorgcommunicatie.

Symposium Zorgcommunicatie 705x220.jpg

Gala van de vrouwenkwaaltjes
Onbeschaamd, met humor, maar ook met oplossingen. Zo haalde Spaarne Gasthuis met het Gala van de vrouwenkwaaltjes overgangsklachten, urineverlies en andere ongemakken uit de taboesfeer. Ladies only, dat dan weer wel. Marijke Darlang presenteerde over deze avond waar bijna 500 vrouwen op af kwamen. In het theater werden vermaak en informatie afgewisseld. Hoe zet je zoiets groots op? En hoe krijg je zorgprofessionals hierin mee? Dit was een uitdaging, maar het resultaat was een groots succes dat samen gevierd is.

BeterDichtbij
Een bekend gegeven: patiënten willen meebeslissen over hun eigen zorg, liefst op een laagdrempelige manier. Bovendien verwachten zij continue bereikbaarheid van dienstverleners. De app BeterDichtbij biedt een oplossing voor deze behoefte. Het brengt patiënt en arts op een laagdrempelige manier bij elkaar. Hoe het werkt? De arts geeft de patiënt toegang tot de app, zo kan hij via zijn mobiel schriftelijk vragen stellen aan de arts. Binnen uiterlijk drie werkdagen volgt een reactie. Uit ervaring blijkt deze termijn goed te werken en geen belemmering voor de patiënt te zijn.

Het idee ontstond op initiatief van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). BovenIJ introduceerde de app en inmiddels maken 19 ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken gebruik van de mobiele oplossing. Een prachtig voorbeeld van samenwerking in de zorg! De app BeterDichtbij is sneller en toegankelijker op de mobiel dan een patiëntenportaal. Het is laagdrempelig contact, terwijl er toch een koppeling met EPD mogelijk is. Elk ziekenhuis maakt afwegingen rondom patiëntenportalen, PGO’s en apps zoals BeterDichtbij. Waar investeer je in en waar kies je voor? Vraag je je af of dit de moeite waard is voor jouw ziekenhuis naast het patiëntenportaal? Zoek dan even contact, bijvoorbeeld via onze LinkedIn-groep.

Slimme astmazorg
Lilian Brouwer en Milou van Rijswijk van Radboudumc deelden een inspirerende oplossing voor kinderen met astma, die ontstond vanuit de behoefte van drie kinderartsen. Zij vroegen zich af: ‘Hoe kunnen we de astmazorg voor kinderen handiger en plezieriger maken?’. De oplossing zat hem in het vervangen van een deel van de polikliniekbezoeken door online monitoring. In samenwerking met het Longfonds en met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en VGZ werd in 2017 de online tool Luchtbrug geïntroduceerd. Het platform is vervolgens uitgebreid met een gratis app, ontwikkeld door en voor kinderen. Inmiddels maken maar liefst 16 ziekenhuizen gebruik van Luchtbrug.

Folders in het patiëntenportaal
Elk ziekenhuis heeft honderden folders beschikbaar over ingrepen en aandoeningen. Het is praktisch om deze beschikbaar te maken in het patiënportaal: Er is papier te besparen, de digitale folders zijn altijd de laatste versie en je kunt in het epd vastleggen of een folder is toegewezen. Mary de Weerd, adviseur patiëntencommunicatie bij CWZ deelde haar ervaringen. Het was ‘a hell of a job’, maar de folders zijn nu beschikbaar in MijnCWZ, een portaal binnen HIX van Chipsoft. Teleurstellend was de beperkte mogelijkheid voor vormgeving. Er blijkt wel een handleiding te zijn, vraag hiernaar bij de beheerder van het portaal of kijk op de supportsite van Chipsoft. Wat ging goed? De digitale folders waren een extra stimulans voor zorgprofessionals om patiënten op het portaal te wijzen. Tip: benoem het portaal en de folders daarin in elk gesprek met zorgprofessionals binnen je zorginstelling. Een kwart van de patiënten is momenteel actief op het patiëntenportaal en dit aandeel neemt toe.

PsyNet: samen zorgen
Zorg voor mensen met psychische problemen is netwerkzorg. Er zijn al snel meer dan tien zorgprofessionals die intensief betrokken. En daarnaast zijn er mantelzorgers. Hoe stemmen zij af? Daarvoor hebben UMC Utrecht, Altrecht, huisartsen en buurtteams PsyNet opgericht, een platform voor cliënten, hun hulpverleners en mantelzorgers. Op dit platform heeft de patiënt zelf de controle over wat er gedeeld wordt en met wie, zoals een crisispreventieplan. Karin Hagoort, teamleider innovatie, deelde haar ervaringen met de implementatie. Dit lijkt glashelder en dat is het ook. Maar het vergt nog veel één op één aandacht om zorgverleners op het platform te krijgen. Zij zijn niet gewend om controle aan de cliënt te geven. De nieuwe aanpak went echter snel. Als het netwerk rondom een cliënt eenmaal op het platform zit, is er veel winst.

Zelf aan de slag
Veel van de aanwezigen waren van mening dat er wel erg veel verschillende initiatieven in de zorg plaatsvinden. Advies: samenwerking binnen de zorg is van groot belang: vind niet zelf opnieuw het wiel uit maar kijk eerst eens naar welke initiatieven er al zijn. Misschien kan jouw zorginstelling hier ook gebruik van maken. Dat scheelt een hoop geld en tijd.

Concrete adviezen voorbij voor communicatieprofessionals die toch zelf aan de slag willen met vraagstukken binnen hun organisatie: durf groot en out-of-the box te denken. Beschouw artsen als ‘partner in crime’, neem ze mee bij elke stap. Denk na over de financiering en betrek tijdig een zorgverzekeraar. Tot slot, houd rekening met een lang ontwikkeltraject, innoveren kost tijd!