Logo Zoeken

Dieper ingaan op het interview Paul Stamsnijder over purpose in organisaties

27 mei 2019Martijn Vlug

In een recent interview stelt Paul Stamsnijder dat organisaties betekenis moeten zoeken (bijv. bij de oprichter) en communiceren, zodat (potentiële) medewerkers die kunnen omarmen. Daar heeft hij volkomen gelijk in. 'Purpose', al een paar decennia onderzocht onder de aanverwante termen betekenisvol werk of betekenisvolheid, draagt bij aan een hele lading aan positieve personele én organisatie uitkomsten (o.a. meer binding met organisatie en collega’s, meer tevredenheid op werk en minder ziekmeldingen en verloop).

Purpose705x220.jpg

Deze betekenisvolheid, in het Engels 'meaningfulness' of 'meaningful work' is een onderwerp uit 'positive psychology', een stroming binnen de organisatiepsychologie. 'Meaningful work' is al sinds het begin van dit millennium (Wrzesniewski, 2003) een onderwerp van onderzoek en sinds ongeveer 2010 sterk in bloei/groei.

Naar mijn mening is er een sterke link en zelfs grote overlap tussen 'purpose' en 'meaningfulness' en bestaat er een gevaar wanneer er geen lering wordt getrokken uit het onderzoek dat er al over 'meaningfulness' in brede zin is. De kans bestaat dan dat Communicatie als vakgebied hierin op een schijneiland komt te staan. Positiever geformuleerd kan ons vakgebied de mooie en naar mijn mening noodzakelijke boodschap van Stamsnijder kracht bij zetten en haar rol in de plaatsing van 'purpose' op de corporate agenda versterken wanneer ze zich zou aansluiten bij deze inmiddels sterke en potentieel maatschappelijk impactvolle stroming.

De eerder aangehaalde Amy Wrzesniewski is als pionier en autoriteit op het gebied van betekenisvol werk het lezen waard, evenals Pratt en Ashforth. Deze laatste auteurs hebben in 2003 een belangrijk stuk geschreven over wat de rol van organisaties kan/moet zijn met betrekking tot betekenis in werk of betekenis aan de organisatie geven. Steger en Dik vatten dit standpunt als volgt samen: “…organizations that clearly communicate how employee activity and organizational purpose contribute to a greater good, that create an environment supportive of psychological safety and well-being, and that implement practices using integrity (such that word aligns with deed) are likely to recruit and develop employees that engage in meaningful work (2010, p. 140).”

Over Stamsnijders’ opmerking over betrekken van medewerkers bij sociale en maatschappelijke initiatieven heeft Debbie Haski-Levensthal erg veel onderzoek gedaan. Uit haar internationale onderzoek blijkt dat medewerkers die bij organisaties werken die zichtbaar actief en doelbewust met MVO/CSR bezig zijn onder andere trotser zijn op hun organisatie, er harder voor werken, hun collega’s meer helpen en langer bij de organisatie blijven. Verder blijkt dat organisaties die hun medewerkers actief betrekken bij MVO/CSR en ze de invulling ervan mee laat vormgeven, daardoor meer geëngageerde medewerkers heeft, met alle voordelen die daar aan gekoppeld zijn (Haski-Levensthal, 2018).

Wat Stamsnijder in zijn blogpost beschrijft haakt dus allemaal prachtig op elkaar in en er is dus veel (wetenschappelijk) bewijs dat 'meaningfulness' of gevoel van 'purpose' daadwerkelijk de organisatie en haar werknemers ten goede komt. Bovendien lijkt er een expliciete en belangrijke rol voor Communicatie weggelegd. Op naar kennisverbreding en versterken van dit nobele en mooie onderwerp dat zo mooi aansluit bij de maatschappelijke rol die organisaties kunnen vervullen?

Martijn Vlug is docent Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. De bronnen die hij heeft gebruikt zijn:
Haski-Leventhal, D. (2018). Strategic Corporate Social Responsibility. London: Sage Publication Ltd.
Pratt, M. G., & Ashforth, B. E. (2003). Fostering meaningfulness in working and in work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. San Francisco: Barrett-Koehler Publishers, Inc.
Steger, M. F. & Dik, B. J. (2010). Work as Meaning: Individual and organizational benefits of engaging in meaningful work. In N. Garcea, S. Harrington & P. A. Linlsy (Eds.), Oxford Handbook of Positive Psychology and Work. New York: Oxford University Press, Inc.
Wrzesniewski, A. (2003). Finding positive meaning in work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.