Logo Zoeken

Blog van de voorzitter: Logeion en de liefde

9 januari 2019Wieneke Buurman

Je kunt er niet omheen deze dagen: de Nashville-verklaring. Ruim tweehonderd religieuze leiders uit orthodox-protestantse kringen spreken zich daarin uit voor traditionele opvattingen over huwelijk en seksualiteit. Tegen homeseksualiteit, transgenders en ‘polyamoreuze’ relaties. De verklaring doet veel stof opwaaien. Terecht, want met een beroep op de vrijheid van meningsuiting worden hele bevolkingsgroepen weggezet als ‘niet door God bedoeld’.

Wieneke-705x220-def.jpg

De Grondwet is heel duidelijk waar het gaat om discriminatie op grond van geslacht, huidskleur of religie: dat is verboden.

Ik stel voor om de vrijheid van meningsuiting strafbaar te stellen als die indruist tegen de Grondwet en dat verbod consequent te handhaven. En betrek onmiddellijk het Openbaar Ministerie erbij wanneer er discriminerende meningen in het openbaar worden geventileerd.

Gelukkig is er een tegenmanifest verschenen. Het Humanistisch Verbond, onder aanvoering van Boris van der Ham, heeft de ‘Liefdesverklaring’ gepubliceerd: iedereen heeft het recht lief te hebben zoals zij (m/v) dat wil. Ook binnen Logeion is er ruimte voor iedere communicatieprofessional. Uit volle overtuiging hebben we de Liefdesverklaring ondertekend.