Logo Zoeken

Hans Koeleman: 'De noodzaak van wetenschappelijk onderzoek in het communicatievak'

1 augustus 2018Hans Koeleman

Communicatieprofessionals werken in een fantastisch vakgebied waarin ze zich op velerlei gebieden, die veel verder reiken dan alleen communicatie, verdienstelijk kunnen maken. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een wetenschappelijke basis te hebben. Om op basis van gedegen studie en onderzoek onszelf de inspiratie en inzichten te verschaffen die ons helpen bij de dagelijkse weerbarstige praktijk.

HansKoeleman705x220.jpg

Het is mijn overtuiging dat wij als professionals een verantwoordelijkheid hebben om ons vakgebied verder te ontwikkelen. Zelf ben ik van meet af aan actief geweest buiten mijn werk, als examinator, mentor, gastdocent, onder meer bij de Erasmus Universiteit, bestuurslid van Logeion, Esprix, regional representative bij EACD, AW Page, en dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Het voorzitterschap van de European Association of Communication Directors wilde ik dus ook graag op me nemen.

De Leerstoel is onmisbaar
Zo was het voor mij ook logisch om in 2007 als KPN Partner te worden van het Centrum Strategische Communicatie, want de Leerstoel is absoluut noodzakelijk om ons vakgebied verder te ontwikkelen. De wetenschap heeft het grote voordeel dat ze zonder de last van de dagelijkse praktijk onderzoek kan doen en thema’s tot in alle subtiliteiten en nuances kan bestuderen. We hebben als professionals juist die breedte en schakeringen nodig om strategisch te kijken naar ons vakgebied. Zo heeft Noelle Aarts op een fantastische manier de kunst van de dialoog een sterker onderdeel gemaakt van ons vakgebied. Want juist wij zijn ons bewust van de noodzaak dat organisaties mensen daadwerkelijk moeten betrekken - medewerkers, klanten, NGO’s, overheden - in alles wat ze ondernemen, maar: hoe doe je dat dan? Het werk van Noelle maakt het belang van de Leerstoel in één keer duidelijk.

Ons vakgebied is zóóó breed
Er is zoveel wat wij kunnen betekenen voor organisaties. Als leiders kunnen we veranderingen in gang zetten, organisaties strategisch adviseren; niet alleen over communicatie, maar juist ook over wat ze moeten doen. We overzien het totale speelveld met alle stakeholders, alle ontwikkelingen in de samenleving en krijgen de kans om ze door te vertalen naar onze organisaties, naar onze CEO’s en collega’s in het management. Wij zijn, mede door wetenschappelijke inzichten, heel goed in staat om daadwerkelijk authentieke verbindingen te realiseren tussen alle interne en externe stakeholders, ook waar dat schier onmogelijk lijkt.

We kunnen veranderingen in gang zetten en een sturende rol vervullen bij vraagstukken als het merk en de reputatie. En wij begrijpen hoe belangrijk het is om daarbij altijd naar de lange termijn te blijven kijken. Sommige beweren zelfs dat wij het ‘bewustzijn’ moeten zijn van organisaties, als het gaat om het waarmaken van het 'raison d’être' bestaansrecht (de Why) en de waarden van organisaties in de dagelijkse praktijk. Hoe het ook zij, het is in ieder geval essentieel dat wij ook de maatschappelijke rol van, met name ondernemingen, in kaart brengen en daar actief op sturen. CSR/duurzaamheid is onderdeel van mijn werk en hoort naar mijn mening bij ons vak en gaat nog veel belangrijker worden. Bij KPN zijn we 1 van de 112 klimaatleiders in de wereld en nr. 1 in de DJSI

Pareltjes
Communicatieprofessionals werken in een fantastisch vakgebied waarin ze zich op velerlei gebieden, die veel verder reiken dan alleen communicatie, verdienstelijk kunnen maken. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een wetenschappelijke basis te hebben. Om op basis van gedegen studie, onderzoek onszelf de inspiratie en inzichten te verschaffen die ons helpen bij de dagelijkse weerbarstige praktijk. Thema’s en onderwerpen zijn er te over en wetenschappers moeten juist alle ruimte en tijd krijgen om zich daarin te verdiepen! Pas als academici zich ongestoord aan de wetenschap kunnen wijden, zonder te worden verstoord met het hier en nu, dan komen ze met pareltjes terug die wij als vakgenoten pas echt heel goed kunnen gebruiken. De Leerstoel heeft bewezen ons veel inspiratie en inzichten te bieden en moet kunnen rekenen op brede ondersteuning vanuit ons vak.

Weet jij een goede kandidaat voor de Leerstoel? Stuur dan de vacature vóór 15 augustus naar hem of haar door.

Hans Koeleman is bij KPN 'VP Corporate Communications & CSR'. KPN is Partner van het Centrum Strategische Communicatie en ondersteunt hiermee ook de Logeion-Leerstoel.