Logo Zoeken

Michael Meyer: 'Een kruisbestuiving komt niet vanzelf'

19 juli 2018Michael Meyer

Orange Otters Verandercommunicatie is als Partner van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) betrokken bij de werving van de nieuwe hoogleraar. Wij vinden het belangrijk dat ook nu een goede keuze gemaakt wordt en er weer een inspirerende hoogleraar komt. In ons werk is de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk superbelangrijk. Zo hebben we de afgelopen tijd mooie ervaring opgedaan met een stagiair die de kunst van data-analyses beheerst. Het is bijzonder om te zien wat de analyse van sociale netwerken in organisaties aan ons werk kan toevoegen.

MichealMeyer705x220.jpg

Het CSC en de Logeion-Leerstoel zorgen voor kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk. Daarom is Orange Otters een van de Partners van het CSC en hopen we ook dat we snel een hoogleraar kunnen selecteren voor de Leerstoel.

En weer een echt bijzondere graag. Deze hoogleraar kan, net als Noelle Aarts heeft gedaan, de toon aangeven waarop we als vak verder bewegen. Ons vak heeft stevige impulsen nodig om toegevoegde waarde te blijven bieden in onze veranderende samenleving. Zoals Noelle Aarts ‘het gesprek’ op de agenda heeft gezet mag er ook nu een nieuw impuls komen. Ik hoop dat er zoveel kandidaten zich melden dat we kunnen kiezen uit pure communicatiewetenschappers én mensen van net buiten onze bubbel. 'Buitenbeentjes' die dan bijvoorbeeld een impuls geven op het gebied van data en techniek of meer verbinding maken met gedragswetenschappen. Weet jij een goede kandidaat? Stuur dan de vacature naar hem of haar door.

Kruisbestuiving
In ons werk is de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk superbelangrijk. We doen daar van alles aan: we werken samen met wetenschappers, geven colleges en workshops, bieden wetenschapsstages aan, publiceren, baseren ons werk op wetenschappelijke inzichten en zijn dus ook Partner van het CSC. Een kruisbestuiving tussen wetenschap en de praktijk komt niet vanzelf. Doorgaans zijn wij van de praktijk te druk met opdrachten en lukt het de wetenschappers niet om hun relevante kennis en inzichten goed op de kaart te zetten. Daarom is het belangrijk snel een bijzondere hoogleraar te vinden. En dat is waar we samen met Logeion en andere partners in het CSC hard aan werken.

Wetenschap en praktijk verbinden met data-analyses
Vorige week kwam Orange Otters' interesse om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk mooi tot uitdrukking bij een interne inspiratiesessie, georganiseerd door Directie Communicatie van de Gemeente Den Haag. De sessie bestond uit drie sprekers: Prof. Dr. Lidwien van de Wijngaert, hoogleraar Communicatie in Organisaties bij de Radboud Universiteit Nijmegen, Sander Dorst, masterstudent bij Lidwien, onze stagiair en ondergetekende. Het onderwerp van de sessie was ‘Social Network Analysis’, oftewel onderzoek naar hoe de communicatie in organisaties stroomt. Lidwien gaf het wetenschappelijke kader. Sander liet de resultaten zien van de analyse die hij bij Gemeente Den Haag heeft gedaan en ik vertelde waarom wij dergelijke data-analyses in het huidige tijdperk van netwerkcommunicatie belangrijk vinden.

Wij zijn dol op data, vertelde ik. Dat is zo’n impuls voor het vak waar we graag meer van weten. Het is bijzonder om te zien wat je leert van de combinatie van een data-analyse en communicatie over een thema, zoals de Fipronil-affaire. Zo’n analyse van twitterdata levert een perfect beeld op over welke frames in welke belangengroepen worden gebruikt. We hebben onze stagiair inmiddels in dienst genomen en hopen daardoor ook weer een stevige brug te slaan naar de wetenschap over kunstmatige intelligentie en data. Ook hopen we op mooie nieuwe impulsen van de toekomstige bijzondere nieuwe hoogleraar. Dus stuur de vacature snel door! Reageren kan tot 15 augustus!

 

Michael Meyer, senior communicatieadviseur.