Logo Zoeken

De kracht van herkenbare identiteit tijdens verkiezingen

25 april 2017Kim Verweij

Als ik de kaart van Nederland bekijk dan ben ik trots”, aldus hoofd communicatie van het CDA Hans Janssens. “Ik ben er trots op dat we de partij zijn met de grootste regionale spreiding. In elke provincie zijn we vertegenwoordigd, niet alleen in de Randstad. Buiten dat ik vind dat je als politieke partij gewoon moet weten wat er in heel het land speelt, is het feit dat we zo goed regionaal vertegenwoordigd zijn denk ik ook één van onze succesfactoren van de afgelopen verkiezingscampagne”.

Blog-verkiezingen.jpg

Het waren succesvolle verkiezingen voor de Christendemocraten. Hoofd Communicatie Hans Janssens en Campagneleider in Overijssel Danny de Vries vertellen over hoe de regionale identiteit van Tweede Kamer kandidaten één van de belangrijkste pijlers van de verkiezingscampagne werd.

Voorkeurscampagnes
“Vooropgesteld, de inhoud klopte. Ondanks vier jaar oppositievoeren hebben we veel bereikt. We hebben en sterk team Kamerleden en we hebben onze kiezers echt wat te vertellen.  Natuurlijk hebben we gezorgd voor een goed strategische plan, hebben we heel goed gekeken en geluisterd naar wat er in Nederland leeft, welke zorgen mensen hebben en op welke wijze onze kiezers het best te bereiken zijn. En toch, moet er in zo’n campagne ook een beetje ‘magie’ ontstaan. Ik had al ver van te voren in ons overleg met de provinciale campagneleiders aangegeven, ga voor regionale en persoonlijke voorkeurscampagnes. In Den Haag zorgen we voor het CDA verhaal, gaan jullie vooral voor de kandidaten dichtbij de mensen”,  blikt Janssens terug. 

Kies voor je regio
Danny de Vries: “Die oproep klonk ons in Overijssel als muziek in de oren. We hadden maar liefst vier Overijsselse kandidaten op de lijst bij de eerste 45 en ook nog 5 eigen kandidaten op de staartlijst. (Het CDA was de enige partij die per provincie een eigen staartlijst inleverde bij de kiesraad. Op de nummers 45 t/m 50 stonden extra regionale kandidaten) Er werd in Overijssel een communicatieplan opgesteld met daarin aandacht voor 4 belangrijke communicatielijnen: interne lijn, reguliere lijn, kandidatenlijn en de regiolijn. Zo werd er voor gezorgd dat alle CDA-ers in Overijssel goed op de hoogte waren van wat er speelde tijdens campagne, werden ‘campagne-successen uit het verleden’ gecontinueerd en moesten de kandidaten daarnaast een eigen campagne-team opstellen. Tot slot werd er door ons strategisch team een extra campagne-laag ingezet die het belang van ‘regionaal stemmen’ benadrukte: Kies voor je Regio.
We hebben de eerste tijd vooral ingezet op het gevoel dat de regio van groot belang is en dat als je je regio belangrijk vindt dat je dan vooral moet stemmen op een regionale kandidaat. Die weet immers waar jij behoefte aan hebt.  Met de slogan “Kies voor je regio” zijn we ook naar de regionale pers gegaan en ook de andere politieke partijen hebben wij benaderd en gevraagd of ze mee wilden doen met deze boodschap  Toen we de pers mee hadden en zij ons plan om vooral in te zetten op de regio hadden omarmd, begon er een soort vliegwiel te ontstaan.  Er was een podium voor de verkiezingen, alle vier Overijsselse kandidaten hadden een geweldig actief eigen campagneteam en als provinciaal campagneleider hoefde ik alleen de rode draad te bewaken en als sparringspartner voor de lokale campagneleiders en afdelingen op te treden”. 

Van nummer 44 tot in de Tweede Kamer
“Overijssel staat sowieso bekend om zijn actieve bevolking als het gaat om vrijwilligers werk, maar wat onze leden met elkaar hebben bereikt vind ik nog steeds ongelooflijk.

We hebben echt samen campagne gevoerd en we hebben samen het succes geboekt. Van hoog tot laag, iedereen werkte mee. Alle vier onze kandidaten hebben mooie resulaten geboekt en veel voorkeursstemmen binnen gehaald. Daar ben ik trots op.

Maurits von Martels, die op plek 44 op de lijst stond, is met meer dan 20.000 voorkeursstemmen gekozen. Als boer, die snapt hoe boerenzaken werken, met een enorm netwerk in Overijssel en een campagne waarin video een belangrijke rol in nam, wist hij de mensen te raken. Mensen kunnen zich met hem identificeren en hij met de mensen. Hetzelfde geldt voor Pieter Omtzigt die zich de afgelopen jaren letterlijk heeft ingevreten in dossiers als pensioenen, belastingen, MH17 en de Brexit. Altijd kritisch, niet snel tevreden met een antwoord en met de nuchterheid die past bij een echte Twent. Die authenticiteit en gemeenschappelijke identiteit heeft er denk ik voor een groot deel voor gezorgd dat Overijssel weer als vanouds CDA groen is gekleurd” kijkt De Vries tevreden terug.  

Bron afbeelding: NRC