Logo Zoeken

Sneller, hoger, verder

13 september 2016Rose-Ann Lum Chou

Laatst vroeg ik een fitheidstest aan. Mijn werkgever vindt de vitaliteit van haar werknemers erg belangrijk en investeert hier veel in. Een fitte werknemer zit immers lekkerder in z'n vel en presteert daardoor beter. Volledig geïnspireerd door de mooie sportzomer en gedwongen na mijn eigen zomerprestaties (vooral op terrasjes en festivals) vond ik het dus tijd om mijn fitheid te testen. Als communicatieprofessional vind ik het evengoed belangrijk om fit te blijven, maar waar te beginnen?

Topsporters.jpg

Topsporters zijn nu de zomerspelen voorbij zijn bezig met voorbereidingen voor het volgende belangrijke moment. Vaak gebeurt dit door hun vorige resultaten te analyseren. Samen met hun coach stellen ze op basis hiervan een plan van aanpak op en dan begint het trainen weer. Topprestaties zijn immers het resultaat van intensieve training. Soms voor maar een tiende sneller, hoger en/of verder dan eerst. 

In het communicatievak trainen we ook veel. Om bij te blijven met de laatste trends, nieuwe rollen en omdat we al jaren roepen dat ons vak op z'n kop staat. Over topsporters valt niet te twisten, Cristiano Ronaldo is de beste voetballer, Usain Bolt de snelste atleet en Sanne Wevers de beste turnster op de balk in Rio. Maar wanneer kunnen wij ons top noemen? Aan welke criteria moeten we voldoen, wat maakt iemand geschikt voor ons vak en wanneer is iemand goed, beter, best? Met deze vragen ging ik naar de sessie voor het doorontwikkeling van de Beroepsniveauprofielen (BNP's) van Logeion.

Fitheidstest voor communicatieprofessionals
In de sessie werd gesproken over de uitgangspunten van de BNP's: houvast in het takenpakket en positionering van communicatieprofessionals in het veld. Daarnaast lag er een concreet vraagstuk:  Hoe kunnen we de BNP’s doorontwikkelen voor een betere aansluiting op organisaties en het onderwijsveld? In het woordje 'en' in deze vraag knelt het volgens mij. Want één model voor student én professional? De scope wordt hierdoor wel erg breed en dus blijven de BNP's voornamelijk hangen in algemeenheden. Daarnaast is de benadering in hun huidige vorm te theoretisch. Dit wordt bevestigd in mijn werkomgeving. Daar hoor ik niemand over de BNP's, terwijl er volgens mij wel behoefte is aan een objectief waarderingssysteem voor communicatieprofessionals.

‘Hoe maken we de BNP's praktisch toepasbaar?’, stond in het discussiegedeelte van de bijeenkomst centraal. Wat mij betreft helpt het toevoegen van een aantal variabelen aan de tool al een hoop waarmee je je kennis en kunde analyseert en een plan van aanpak opstelt om te trainen voor het leveren van topprestaties. Toevoegingen zoals: hoeveel jaren zit je in het communicatievak, met wie zit je aan tafel, hoe complex zijn de vraagstukken in jouw organisatie, met hoeveel stakeholders heb je te maken en op welk niveau begeven zij zich. En misschien mis ik nog een aantal, vul gerust aan zou ik willen oproepen. Ik zou dus graag zien dat de BNP's en de bijbehorende tool doorontwikkeld worden tot een echte fitheidstest voor communicatieprofessionals. Kortom genoeg stof om over door te praten met de Commissie Beroepsniveauprofielen van Logeion.