Logo Zoeken

Fluwelen handschoen

23 juni 2016Anne-Marie Cuvelier

Misschien verwacht je het niet, maar de nadruk in ons vak ligt teveel op de harde kant. Waarom zie ik in een personeelsadvertentie voor een communicatieadviseur vrijwel nooit iets staan over coaching of NLP? Hoe vaak gaat het niet alleen over de inhoud? Terwijl zachte aspecten juist heel waardevol en effectief zijn. Dat bleek ook in de workshop, de psychologie van Corporate Stories. 

rode-handschoenen.jpg

Daar vertelde Ilja van Roon - in het dagelijks leven coachend therapeut en schrijver van corporate stories - dat hij onderzoekt wat er echt is. Hij brengt mens en organisatie terug naar de kern, zodat ze beter functioneren.

In de workshop besprak hij vier tools die communicatieprofessionals meer in kunnen zetten:

  • Bevestiging
  • Transformatie
  • Logische niveaus
  • Persoonlijkheden

Nu kende ik die tools allemaal. Maar hoe zet ik ze bewust in, vroeg ik me af. Die vraag liet me niet los en daarom heb ik de tools eens naast mijn dagelijkse werk gelegd.

Bevestiging
De eerste tool is bevestiging. Met je houding bevestig je iets zoals het is. Als je dat doet, voelt iemand zich gezien. Denk aan een boos kind tegen wie je zegt: ik zie dat je heel boos bent. Het gaat erom dat je kijkt en oprecht luistert, zonder oordeel. Ik blikte even terug en dacht aan de discussie die ik voerde met een collega. Dat was leuk, want we houden allebei van discussie. Maar dat terzijde. Voor het proces was het gewoon beter geweest als ik mijn eigen oordeel wat meer had geparkeerd en alleen maar had geluisterd. Nu hadden we leuk Lagerhuisje gespeeld, maar veel verder waren we niet gekomen.

Transformatie
De tweede tool gaat over verandering. Als mens en organisaties maak je meerdere transformaties door. Je krijgt een nieuwe baan, je gaat scheiden of je organisatie stoot de helft van haar activiteiten af. Dat proces van verandering is interessant. Vergelijk het met iets simpels als een kind dat voor het eerst van de hoge duikplank gaat. Het wil wel, maar het durft niet en uiteindelijk volgt toch die plons. Als communicatieprofessional heb je een rol om in een organisatie die motor op gang te brengen. Het gaat erom dat je je organisatie helpt om haar roeping onder woorden te brengen of het verlangen van de CEO boven tafel te krijgen. Want als je dat lukt, leg je de kiem voor verandering. Mensen komen namelijk in actie als ze zichzelf gehoord hebben.

Onlangs zat ik in een overleg waarin we praatten over keuzes en hoe we ons daar als organisatie mee konden profileren. Het bleef allemaal rationeel. We willen dit, dus dan doen we dat. Maar onderhuids voelde ik iets anders. Achter die keuzes zaten persoonlijke waarden en verlangens. Jammer genoeg was het niet de juiste setting boven tafel te krijgen. Maar ik was blij dat ik voelde dat er een diepere laag onder zat. The next time..

Logische niveaus
De derde tool komt van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en gaat ervan uit dat er 6 niveaus zijn waarop wij denken, leren, veranderen en functioneren. Het systeem helpt je om problemen op het juiste niveau aan te pakken.

Meer over het model lees je op de website van coachcenter.

En ook daarvan heb ik een goed voorbeeld uit de praktijk. Ons communicatieteam heeft als doel de communicatiekracht van collega’s te versterken. We volgden daarvoor een training coachend adviseren. Als snel was duidelijk dat we alles konden leren over coachend adviseren, maar dat het belangrijker was om waarden en overtuigingen ten aanzien van het coachend adviseren boven tafel te krijgen. Als je als communicatieadviseur vindt dat je alles zelf moet doen dan kun je trainen tot je een ons weegt, maar er gebeurt niks. Je zult dan op het niveau van overtuigingen aan de slag moeten (wat maakt dat iemand denkt dat ie alles zelf moet doen, waar komt dat vandaan?)

Persoonlijkheden
De laatste tool heeft te maken met persoonlijkheden. Interessant omdat we als communicatieprofessionals ter wereld komen met het woord doelgroep. Aan persoonlijkheden, zoals geel, blauw, rood en groen van MBTI, besteden we minder aandacht. Terwijl het juist een handig hulpmiddel is bij het formuleren van je verhaal. Een geel persoon wil je bijvoorbeeld niet kwellen met feitjes. En daarnaast kun je het (groeps)proces veel beter sturen met deze kennis. Zo kon ik een collega feedback geven op wat er er nodig was in een team. Ook heb ik collega’s die afhaakten in een overleg, weer kunnen betrekken. Het mooie is dat je het voor je ogen ziet gebeuren en dat je begrijpt waarom.

En natuurlijk tools zijn ook maar tools. Nu ik er zo bewust mee bezig ben geweest merk ik pas hoe waardevol ze zijn. Ze helpen helpen om in (persoonlijke) communicatie een diepere laag aan te boren. Zo ontstaan betere relaties en fundamentele veranderingen. Dus alle discussies over accountablity ten spijt, het communicatievak is toe aan een fluwelen handschoen.