Contributie

Contributie lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan elk gewenst moment ingaan. Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2016 en zijn exclusief 21% btw.

  • De reguliere contributie bedraagt € 205,00 per kalenderjaar, het entreegeld is eenmalig € 21,50.
  • Leden tot 30 jaar betalen € 102,50 per kalenderjaar (50% van de reguliere contributie), het entreegeld is eenmalig € 21,50
  • Studenten binnen het reguliere onderwijs betalen € 49,50 per kalenderjaar. Zij zijn vrijgesteld van betaling van het eenmalige entreegeld.

Bij bovenstaande contributiebedragen is de deelnameprijs voor een reguliere bijeenkomst inbegrepen. Hiervoor ontvang je een waardebon, zodra je je als nieuw lid hebt aangemeld.

Heb je je opleiding afgerond, dan stroom je automatisch door naar de categorie 'Leden tot 30 jaar'. Ben je 30 jaar of ouder dan krijg je vervolgens automatisch een regulier lidmaatschap.

Geen lid worden, maar wél een abonnement op C kan ook. Voor een jaarabonnement betaal je dan € 68,00 (exclusief 6% btw) per jaar. Voor abonnees in België kost een jaarabonnement € 88,00.

Extra voordeel voor young professionals

Studentleden en leden tot 30 jaar - young professionals genoemd - kunnen gebruikmaken van een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs voor reguliere Logeion-bijeenkomsten. Voor een bijeenkomst met het label ‘Kennisupdate’, ‘Vakimpuls’, 'How-to-sessie', 'Enter the Firm' of 'Masterclass' krijg je 50% korting op de deelnemersprijs. Voorwaarde hierbij is wel dat je op het online aanmeldingsformulier invult dat je young professional bent.

Aantrekkelijke kortingen op lidmaatschap

Logeion werkt met staffelkorting:

  • De eerste acht leden - werkzaam binnen één organisatie - betalen € 205,00 excl. btw per persoon per jaar. Vanaf het 9de lid wordt de contributie gehalveerd. In plaats van € 205,00 wordt € 102,50 excl. btw per lid in rekening gebracht.
  • Voor leden werkzaam bij een adviesbureau geldt deze korting vanaf het 5de lid.
  • Bij vijftig of meer leden wordt het nog voordeliger: slechts € 85,50 per lid per jaar, excl 21% btw. De staffelkorting kan alleen worden verrekend op één verzamelfactuur.

Leden zijn op persoonlijke titel lid, bedrijven of andere organisaties kunnen vanuit de aard van de beroepsvereniging geen lid worden. Wel kunnen bedrijven de betaling van de contributie van hun medewerkers overnemen. Facturering geschiedt vanuit Logeion naar één factuuradres. Melden zich gedurende het kalenderjaar nieuwe werknemers vanuit een organisatie aan, dan betalen deze naar rato en op basis van de staffelkorting het resterende bedrag tot het einde van het jaar.

Omdat alleen natuurlijke personen lid kunnen worden van Logeion, is het voorts van belang dat je persoonlijk het aanmeldformulier invult en dit niet door een collega laat doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid, ook al betaalt de werkgever de contributie. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van profielwijzigingen, als je bijvoorbeeld van baan wisselt.

Stroomschema fiscale aspecten Logeion-contributie


Klik op het schema voor een vergroting


TOELICHTING:

(1)       Als de student betaald werk heeft, kan de contributie van de beroepsvereniging mogelijk worden afgetrokken als studiekosten (bijvoorbeeld vakliteratuur), maar hiervoor geldt een drempel; deze aftrekmogelijkheid biedt dus in veel gevallen niet of nauwelijks voordeel.

(2)       De zzp’er profiteert van belastingbesparing doordat de betaalde contributie aftrekbaar is van het bedrijfsresultaat en heeft de mogelijkheid om btw terug te vorderen.

(3)       De contributie is aftrekbaar van het bedrijfsresultaat. Dit kan het beste zijn beslag krijgen door de contributiekosten gebruteerd af te trekken van het brutoloon, en vervolgens netto bij te tellen bij het nettoloon.

(4)       Werkgever kan betaalde contributie opvoeren als bedrijfskosten. Werkgever en werknemer kunnen niet profiteren van de aantrekkelijke staffelkorting bij achteraf declareren.

(5)        De werkgever profiteert van de eventuele staffelkorting. Dit betreft een korting van 50% op de contributie voor communicatie-adviesbureaus vanaf het 5e lid, en voor overige bedrijven/ organisaties vanaf het 9e lid.

(6)       Sinds 1 januari 2015 wordt de nieuwe werkkostenregeling verplicht toegepast. Binnen deze werkkostenregeling mogen werkgevers maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de zogeheten vrije ruimte. De staatssecretaris van Financiën heeft geoordeeld dat de contributie van Logeion als landelijke beroepsorganisatie kwalificeert voor de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Dit betekent dat de werkgever de contributie buiten de vrije ruimte kan laten vallen zonder dat deze meetelt tot het maximum van 1,2% van de loonsom.

(7)       Werkgever schiet betaling contributie voor namens het lid. Dit levert geen kosten en dus ook geen belastingbesparing op voor werkgever. Wel kan lid op deze manier profiteren van de eventuele staffelkorting en er wordt minder loonbelasting ingehouden in de maand dat de inhouding op het brutoloon plaatsheeft.

(8)       De werkgever is op de hoogte van de voorwaarden voor de cafetariaregeling.

SAMENVATTEND

Het is altijd aan te bevelen om vanwege de fiscale aftrekmogelijkheden de contributiefactuur aan de werkgever te richten, ook al kan of wil de werkgever de contributiekosten niet vergoeden. De werkgever kan de kosten inhouden op het brutoloon van de werknemer. Als de medewerker de factuur rechtstreeks krijgt en de kosten niet kan declareren bij de werkgever, kunnen de kosten noch door de werkgever noch door de medewerker worden afgetrokken.

Als de werkgever de contributiekosten betaalt of vergoedt, is hij verzekerd van professionele medewerkers die goed zijn ingebed in hun beroepsgroep. Het lidmaatschap van de landelijke beroepsorganisatie is onmisbaar voor een goede uitoefening van het beroep en de dienstbetrekking.

DISCLAIMER

Logeion heeft van de staatssecretaris van Financiën de bevestiging gekregen dat de contributie van Logeion als landelijke beroepsorganisatie kwalificeert voor de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Logeion onthoudt zich van enige inmenging in discussies en conflicten hieromtrent, mochten die niettemin tussen de belastinginspecteur en een werkgever of groep werkgevers ontstaan. Logeion is evenmin aansprakelijk voor claims, boetes, rente of andere kosten, die samenhangen met de fiscale behandeling van deze contributie bij die werkgever of groep werkgevers.