Logo Zoeken

Spelen publieke organisaties voldoende in op wat leeft binnen de samenleving?

2 oktober 2023De redactie

Stil eens... luister! Wat zegt de maatschappij eigenlijk? En hoe sluit je hier als communicatieprofessional op aan? Twee vragen waar vele vakgenoten zich vrijwel dagelijks mee bezighouden. Ben jij werkzaam als communicatieprofessional in het publieke domein en heb je een idee hoe organisaties beter kunnen aansluiten op wat er leeft en speelt? Logeion is benieuwd. 

AdobeStock_600734899 (1).jpeg

Geef je mening

Op 2 november vindt Pubcom, het Nationaal Congres Publieke Communicatie, plaats. Onder het thema 'Stil eens…luister!' komen (publieke) communicatieprofessionals uit het hele land bijeen om een antwoord te vinden op de vraag: ''Wat is er nodig om publieke organisaties beter aan te laten sluiten op wat er leeft en speelt in de samenleving en welke bijdrage kunnen communicatieprofessionals eigenlijk leveren?

Om te weten hoe publieke professionals in het land hierover denken legt de organisatie van Pubcom haar oor te luister onder vakgenoten. Via een korte enquête worden collega’s hierover bevraagd. Ben jij ook een publieke communicatieprofessional? Vul dan de enquête in. In aanloop naar Pubcom presenteren we de resultaten.

Vul de enquête in

Pubcom 2023

Het ene protest na het andere, schokkende krantenkoppen en een toenemend aantal rechtszaken tegen de overheid. Het zijn veelal uitingen van onmacht en gebrek aan vertrouwen. Terwijl de roep om verbinding groeit, lijken publieke organisaties steeds minder zichtbaar en aanspreekbaar voor steeds meer delen van onze samenleving. 

PubCom 2023 wil de kracht van communicatie benutten voor verandering. Welke rol kunnen wij, als publieke communicatieprofessionals, daarin spelen? Tot welke rol moeten we worden uitgedaagd? Wat is goede publieke communicatie die weer zorgt voor verbinding in de samenleving? Hoe zorgen we dat we elkaar weer zien en verstaan – en er ook gevolg aan geven? Want luisteren alleen is onvoldoende. 

Meld je aan voor het congres via www.pubcom.nl