Logo Zoeken

Ethiek in het communicatievak: de aftrap

20 oktober 2021De redactie

Een mooie stap die we gaan zetten, en één die hartstikke actueel is. Immers, al een tijdje wordt binnen en buiten Logeion gesproken over ethiek en een ethische code voor ons mooie vak. Wat zijn de uitgangspunten voor ons ethisch handelen?

Ethiek kompas _705x220.jpg

De werknaam die we ervoor hebben gekozen is Ethisch Kompas. Het is bedoeld om richting te geven, te inspireren en discussies over dilemma’s op dit gebied te stimuleren. Een aantal Q&A’s beantwoorden de meest voor de hand liggende vragen hierover. Die komen binnenkort online. Het is een concept. Als bestuur zien we voor ons dat we met elkaar hierover in gesprek gaan.

Is een dergelijke code nodig of handig? Helpt het communicatieprofessionals en het vak verder? Staan de juiste dingen er op de juiste manier in? En is er behoefte aan aanvullende zaken op dit gebied? Zo wordt er gedacht aan een Raad voor de Communicatie, wellicht een beetje gestoeld op en analoog aan het voorbeeld van de Raad voor de Journalistiek. Aan zo’n Raad, zou je casussen voor kunnen leggen en uitspraak kunnen vragen. Wat zou dan het gewicht van zo’n uitspraak moeten zijn? Wat doen we als vakgenoten daar dan mee?

Je zou er ook aan kunnen denken om eventueel één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen met wie je ethische kwesties zou kunnen bespreken en kunnen sparren. De vraag is natuurlijk, leeft die behoefte onder de leden? De manier van bespreken willen we doen in een CommLab, dit najaar nog te organiseren. Houdt daarom de Tweekly in de gaten voor nadere aankondigingen! Zoals gezegd, in de tussentijd gaan we één dezer dagen de voorlopige ethische code voor het communicatievak op onze website zetten. En dan komen de volgende stappen vanzelf.