Logo Zoeken

Erken en betrek verschillende standpunten in je communicatie

6 oktober 2021Paul Tissingh

Abigail Norville is plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. C sprak haar over gelijkwaardigheid en goed leiderschap. En over de rol die zij ziet voor publieke communicatieprofessionals om nieuw leiderschap te realiseren.

Abigail 705x220.jpg

Hoe belangrijk zijn waarden als gelijkwaardigheid voor jou in jouw leiderschap?
Abigail: “Bij sollicitatiegesprekken voor leidinggevende posities is mijn openingsvraag altijd: uit welk nest kom jij? Ik wil weten met welke normen en waarden iemand is opgegroeid. Wat merk ik daarvan in jouw leiderschap? Een cv, dat geloof ik wel. Wat ik interessanter en belangrijker vind is wat voor een mens iemand is. Ik vraag door naar hoe mensen in hun team of naar een medewerker iets bespreekbaar zouden maken als bepaalde waarden en normen in het geding zijn. Iemands waarden zeggen veel over de invulling die leiders geven aan hun leidinggevende rol. Ik denk dat een cv in oud leiderschap veel zwaarwegender zou zijn. Bij nieuw leiderschap gaat het gesprek veel meer om wie je als mens bent.”

Is openheid niet extreem lastig voor een topambtenaar? Je kunt je in het maatschappelijk debat niet verdedigen. Dat is toch aan politici?
Abigail: “Ik vind dat een definitie van ambtelijk werk die wel aan herziening toe is. Het lijkt dat wij als ambtenaren geen stem hebben. Dat wij alleen maar dienend zijn aan politici. Maar ook wij zijn gewone mensen, ook wij hebben een mening. Ik zit ook op sociale media. Ik kan daar als topambtenaar niet alleen oppervlakkig communiceren over ditjes en datjes. Ik vind het ook een vorm van nieuw leiderschap dat je je mening kan verkondigen en je worsteling laat zien als ambtenaar, zonder dat dit afbreuk doet aan het besluit dat genomen is.”

Het hele interview met Abigail is te lezen in de nieuwe C. Deze valt vanaf volgende week vrijdag op de mat bij de leden en abonnees.

Op 4 november geeft Abigail Norville een keynote over leiderschap tijdens Pubcom21, hét Nationaal Congres Publieke Communicatie. Het congres met het thema ‘Het eerlijke verhaal’ is zowel live bij te wonen in Spant! in Bussum als online. Meer informatie of kaarten via: www.pubcom.nl.