Logo Zoeken

Christian Burgers benoemd als gewoon hoogleraar Communicatie en Organisatie

5 oktober 2021De redactie

Christian Burgers is per 1 december benoemd als Hoogleraar Communicatie en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt Martine van Selm op, die naar de Erasmus Universiteit is gegaan. Het bestuur van Logeion is heel trots op deze benoeming van ‘onze’ hoogleraar en feliciteert Christian Burgers van harte met deze nieuwe rol!

Christian Burgers promotie UvA 705x220.jpg

Christian Burgers bekleedt sinds maart 2019 de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie, de zogenaamde Logeion-leerstoel. Hij is voor vijf jaar als bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie benoemd. De benoeming als gewoon hoogleraar nu betekent een erkenning van de kwaliteiten die hij in deze rol heeft meegebracht.   

De UvA hanteert het beleid om de functie van bijzonder hoogleraar niet te combineren met de functie van UHD of hoogleraar aan dezelfde faculteit. Omdat de faculteit graag de samenwerking met Logeion voortzet, wordt een uitzondering gemaakt op dit beleid. Christian zal het  bijzonder hoogleraarschap voortzetten, in combinatie met een deeltijd hoogleraarschap