Logo Zoeken

Wat worden de Communicatietrends van 2022 – 2023? Jij kunt hier richting aan geven!

10 augustus 2021De redactie

Logeion presenteert tweejaarlijks de communicatietrends. Het trendteam, dat bestaat uit Carola van Kester, Jaap de Bruijn, Frank Bruijninckx, Frank Dorrestein, Marcel Smits, Twan Timmerman en Jos van Winkel, hebben de trends in 2020 gepresenteerd. In de loop van 2022 zullen zij dit opnieuw doen op basis van input van vakgenoten. In de tussenliggende periode start het trendteam met een zorgvuldig proces om de trends te kunnen duiden. In de afgelopen jaren bleek steeds sprake van een ontwikkeling van de verschillende trends in ons vakgebied.

Logeion-communicatietrends 20-21 (zonder titel) 705x220.jpg

Voor Logeion zijn de trends richtinggevend voor de programmering. Logeion ziet de trends als een belangrijk ‘product’ voor haar leden en voor de positionering van het vak en de vereniging. Uit het ledenonderzoek van 2021 blijkt dat bijna driekwart van de respondenten de trends kent. Ongeveer een kwart van alle respondenten gebruikt deze trends ter inspiratie in het eigen werk, voor planvorming of voor het delen met collega’s of bij presentaties.

Vanzelfsprekend zijn onze leden één van de inspiratiebronnen voor het duiden van de trends. Wie beter dan de professionals zelf, kunnen aangeven waarmee ze te maken hebben of verwachten te maken gaan krijgen in de dagelijkse praktijk. Het Trendteam roept jou daarom op om de enquête in te vullen. Je bent binnen vijf minuten klaar, want het is een korte enquête. Wil jij hen helpen? Vul de enquête in via de link in de e-mail die je (als je lid van Logeion bent) afgelopen donderdag van ons hebt ontvangen.