Logo Zoeken

De resultaten van het onderzoek naar vakblad C zijn bekend

4 mei 2021De redactie

Eind maart zijn alle leden van Logeion en abonnees van C uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek naar het vakblad. Uit het onderzoek blijkt dat ons magazine door het merendeel van de respondenten voldoende tot goed beoordeeld wordt. Alle vaste rubrieken scoren een 7,4 en hoger. Zeven van de tien lezers die het onderzoek hebben ingevuld vindt dat er in C voldoende ruimte wordt geboden aan de actualiteit.

Vakblad C stapel 705x220-2.jpg

De vormgeving van C wordt ook als goed beoordeeld: hierbij is gevraagd naar de mening over de fotografie, illustraties en de vormgeving in het algemeen. Er is volgens de respondenten een goede afwisseling in de lengte van artikelen en ook de dikte van het magazine wordt overwegend als goed beoordeeld.  In het magazine komen alle aspecten van het communicatievak volgens de meerderheid voldoende aan bod. Onderwerpen die het meest interessant worden gevonden zijn bijvoorbeeld: innovaties in het communicatievak, interne communicatie, issue-en crisismanagement, datagedreven communicatie, leiderschap en organisatie van de communicatie.

Print blijft populair
Een opvallende uitkomst was de behoefte aan het lezen van het magazine in print. Bijna de helft van alle respondenten geeft aan voornamelijk het magazine als printversie te willen lezen. Een ruime 30 procent van de respondenten geeft aan een combinatie van digitaal en print prettig te vinden. In de afgelopen periode heeft Logeion hier al op ingespeeld, want het magazine is sinds een jaar ook direct na publicatie digitaal via Logeionline, de online community voor Logeion-leden, te lezen. Ook leuk om te weten: de helft van de respondenten wist dat het magazine, dat acht keer per jaar verschijnt, voornamelijk wordt gemaakt door een vrijwillige redactie. Mocht je interesse hebben: de redactie is weer op zoek naar versterking!

Blijven verbeteren
In de afgelopen jaren hebben we veel veranderd aan het magazine. Om te peilen of de lezers dit een verbetering vonden, is dit onderzoek gestart. We wilden van onze lezers weten hoe het magazine wordt beoordeeld. Maar belangrijker nog: wat we verder nog kunnen verbeteren om vakblad C nog mooier, scherper en beter te maken. Met een ruime voldoende zijn we natuurlijk tevreden, maar ook geeft het onderzoek inzicht in ruimte voor verbetering, zowel op het gebied van de inhoud als de vormgeving.

Zo willen we nog meer aandacht besteden aan onderwerpen die de breedte van het communicatievak bestrijken. Waarbij er vraag is naar praktische handvatten en tips. Diversiteit is bijvoorbeeld een belangrijk thema waar meer aandacht voor gaat komen en we willen meer opiniërende artikelen terug laten komen in het magazine. Tenslotte, naast deze inhoudelijke verbeteringen gaan we ook kijken hoe we de vormgeving van C nog aantrekkelijker kunnen maken zonder in te leveren op de kwaliteit en leesbaarheid van het magazine dat inmiddels bij bijna 4.500 leden en abonnees iedere zes weken in de bus of op de mat valt.