Logo Zoeken

Logeion start nieuw initiatief: Commlabs

13 mei 2020De redactie

Tijdens de laatste keukentafelgesprekken met Logeion-leden en ook tijdens bestuursvergaderingen is het idee ontstaan om de structuur van Logeion aan te passen aan de hedendaagse manier van werken en te experimenteren met meer het karakter van een netwerk. Toen konden we natuurlijk nog niet vermoeden hoe deze ontwikkeling zou aansluiten bij wat er zou gaan spelen in onze maatschappij. Wendbaar zijn kan in tijden van Corona het verschil uitmaken.

Nieuws actueel 705x220.jpg

Veranderingen kun je niet van de ene op de dag realiseren. Maar toch sneller dan we voorheen dachten. Logeion gaat dus volop verder met het idee om wendbaar in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, bij voorkeur in relatie tot de professionalisering van het vak. Een eerste voorstel dat hieruit is ontstaan zijn de zogenoemde Commlabs: tijdelijke groepen die aan de slag gaan met thema’s die op de korte termijn spelen. Denk aan maatschappelijk relevante onderwerpen zoals Corona - uiteraard - Brexit, GPV, tarieven voor ZZP’ers, webrichtlijnen, de communicatie-uitdagingen van het klimaatakkoord of de omgevingswet. Het instrument dat we hiervoor gaan gebruiken is Logeionline.

Commlabs: hoe en waarom?
Ieder Logeion-lid kan een Commlab starten, het liefst met een aantal vakgenoten samen. Het idee is dat de deelnemers aan een Commlab voor het communicatievak relevante ontwikkelingen/trends/actuele thema’s analyseren en duiden. En dat binnen een vooraf aangegeven tijd, met als resultaat een concreet product dat door vakgenoten gebruikt/geraadpleegd kan worden. En waar nodig kan Logeion ook een bescheiden budget beschikbaar stellen. Op die manier willen we de ervaring en denkkracht van onze leden, van onze vereniging, optimaal benutten en beschikbaar stellen. Tegelijkertijd willen we leden met de uitkomsten van Commlabs inspireren en ons vak blijven ontwikkelen.

Dus is er een onderwerp waar jij mee aan de slag wilt gaan in een Commlab? Maak er één aan via www.logeionline.nl of sluit aan bij een Commlab dat raakvlakken met jouw interessegebied heeft. Meer weten? Neem contact op met Andre Manning van het bureau of Marjan Jansen Manenschijn van het bestuur door een e-mail naar info@logeion.nl  te sturen.