Logo Zoeken

Shahied Badoella

Noord-Holland - tussen 50 en 59 jaar - Zelfstandig ondernemer - Eigenaar en directeur bij Badoella.com
Shahied Badoella - kandidaat ledenraad 2023 - foto.jpg

Ik help organisaties hun strategische communicatie in een versterkte positie te brengen in een tijdperk van disruptie. Mijn expertise ligt in het aansturen en regisseren van communicatie veranderopgaven en/of herinrichten van de afdeling communicatie in complexe en politiek gevoelige omgevingen. Vanuit mijn bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond in combinatie met communicatie-deskundigheid ondersteun ik directieteams bij strategische heroriëntaties of reorganisaties met de focus op reputatie, impact en diversiteit. Door hun missie, visie en strategie tegen het licht te houden, wordt duidelijk hoe futureproof hun organisatie van strategische communicatie is in een superdiverse samenleving. En waar het management zo nodig moet bijsturen dan wel vernieuwen. Met mijn veelzijdige ervaring in zowel de communicatie-branche als het hbo-onderwijs, overheid, zorg, vakbonden en politiek heb ik gewerkt voor verschillende organisaties en hogescholen met complexe communicatie-vraagstukken.

2021 - nu: Voorzitter College voor Toezicht & Beroep bij Van der Hilst Communicatie
2021 - nu: Lid van het Bestuur GIDSnetwerk Foundation
2022 - nu: Lid van het Expertiseteam Strategische Overheidscommunicatie Suriname.

Ik ben enthousiast om mij kandidaat voor de Ledenraad van Logeion te stellen en mij in te zetten voor diversiteit en inclusie binnen onze vereniging die opereert in een superdiverse samenleving. Als communicatieprofessional weet ik hoe belangrijk het is om verschillende perspectieven en achtergronden in overweging te nemen bij het maken van beslissingen. Het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen onze vereniging is niet alleen ethisch verantwoord, maar ook noodzakelijk om onszelf continu te verbeteren en onze leden optimaal te bedienen. Mijn doel is om een actieve rol te spelen in de Ledenraad en samen te werken aan het verdere succes van Logeion, met een specifieke focus op diversiteit en inclusie.