Logo Zoeken

Jaap de Bruijn

Ledengroep: TrendTeam - Tussen 50 en 59 jaar - Non-profit - Stakeholdermanager bij Coƶperatie VGZ
Jaap de Bruin - kandidaat ledenraad 2023 - foto.jpg

Ik ben een veelzijdige communicatieprofessional. Na vijf jaar ervaring als (eind-) redacteur en verslaggever bij Radio 1 werkte ik vijf jaar als Hoofd Nieuwe Media voor het ministerie van Algemene Zaken en acht jaar als campagnemanager voor GroenLinks. Inmiddels werk ik ruim acht jaar bij Coöperatie VGZ. Eerst als woordvoerder en inmiddels bijna zes jaar als stakeholdermanager. Naast mijn werk ben ik al een aantal jaar lid van het Logeion TrendTeam, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter.

Al op school en tijdens mijn studie was ik actief in leerlingen- en studentenraden en twee maal een jaar bestuurslid van de Landelijke Studenten Vakbond. Daarnaast was ik onder meer voorzitter van de stichting voor buitenschoolse opvang van de basisschool van mijn dochter, lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, in diverse plaatsen afdelingsbestuurslid bij GroenLinks en lid van de geschillencommissie voor medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs.

De ledenraad is een nieuw fenomeen binnen Logeion. Ik wil graag helpen om daadwerkelijk invulling te geven aan actieve ledenbetrokkenheid. De laatste jaren was de jaarlijkse ledenvergadering – waar ik regelmatig naartoe ging – gekrompen tot een klein clubje. En dat is jammer. Het lijkt me belangrijk dat er (juist?) binnen een beroepsvereniging van communicatieprofessionals een levendig debat is over beleid, over het vak en over de ontwikkeling daarvan. Het is goed als het bestuur een klankbord heeft van actieve leden én soms wat tegenspraak krijgt als dat nodig is. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Als lid van de ledenraad zal ik me er bovendien voor inspannen dat ook niet-ledenraadsleden actief betrokken worden bij relevante discussies over ons vak of de ontwikkeling van onze vereniging.