Logo Zoeken
Blog

De positionering van het communicatievak blijft een dingetje

19 februari 2024Betteke van Ruler

Vind je het lastig om anderen de meerwaarde van je deskundigheid in te laten zien? Wil je jouw afdeling ombouwen naar een club die er echt toe doet? Is jullie organisatie in verandering en moet iedere afdeling aangeven welke bijdrage zij gaat leveren aan de nieuwe organisatie? Hebben anderen weinig zicht op wat ze van jou of jullie kunnen verwachten? Dan is het tijd om na te denken over de positionering van communicatie in jouw organisatie. Dat begint met een duidelijke visie op ons vak, met nadenken over wat ons vak uniek maakt, wat de toegevoegde waarde ervan is en wat je kunt doen om een goede positionering te krijgen. 

Positie_van_het_communicatievak_betteke_van_ruler

Wetten van gisteren gelden niet meer

Het communicatievak is sterk in verandering. Logisch, want organisaties en de samenleving zijn dat net zozeer. Wetten van gisteren gelden dus niet meer. Het is vanzelfsprekend dat communicatieafdelingen anders willen of moeten gaan werken en andere dingen moeten doen. Meebewegen in de ontwikkeling die de eigen organisatie en haar omgeving doormaakt. Maar hoe overtuig je anderen daarvan? En hoe zorg je nu dat je zichtbaar bent en blijft en – tegenwoordig minstens net zo belangrijk - aligned bent met anderen in de organisatie?

Professionele identiteit

De eerste vraag die je jezelf dan moet stellen is: doen we wel het goede en doen we dat op de beste manier? Waar ligt eigenlijk onze meerwaarde? Wat doet ons team wat anderen in de organisatie niet doen en ook niet kunnen? Past dat bij wat we nu doen? En is dat allemaal ook echt wat onze organisatie of klant nodig heeft? Dit soort vragen gaan over de professionele identiteit van ons vakgebied. “Mensen met een sterke professionele identiteit kunnen gemakkelijker samenwerken, hebben meer houvast in het maken van keuzes, zijn consistent in hun gedrag, zijn stressbestendiger en hebben succesvollere loopbanen”, zegt Manon Ruijters in het boek Je Binnenste Buiten. Hoe krijg je een sterkere professionele identiteit?

Visie op je vak

“Wij zien voor de communicatieafdeling van morgen een plek in de organisatie als experts in de voorhoede in plaats van meekijkers achter de coulissen. Tijd dus voor een vlucht naar voren”, zeiden Jorien Douma en Jade Wissink in een video die ik maakte over deze thematiek en publiceerde op mijn webpagina. Maar hoe ziet die vlucht naar voren eruit? Je kunt een benchmark doen met andere organisaties. Dat helpt. Maar toch… Wat nodig is in de ene organisatie is niet per se wat nodig is in de andere. Er is dus niet een kant-en-klaar recept voor te geven. Waar het echt om gaat is dat je scherp krijgt wat in jouw organisatie nodig is, bekeken vanuit jouw visie op wat ons vak te bieden heeft. Visie wordt ook wel gezien als de basis om strategisch te kunnen werken. Visie zonder actie is natuurlijk niet meer dan een dagdroom, maar actie zonder visie is een nachtmerrie. Want dan doe je wat je eerdere keren ook al deed of bepalen anderen wat jij moet doen. Wie zich wil positioneren, moet dus een scherpe visie hebben, want alleen dan krijg je ook de positie die bij je past.

Wil je zelf aan de slag met die visie en positionering? En wil je nagaan wat nodig is om deze doeleinden te realiseren? Betteke van Ruler helpt je graag een handje verder tijdens haar workshop 'Communicatie in positie'.

Ik wil met mijn positie en professionele identiteit aan de slag