Logo Zoeken
Blog

Recap Webinar Crisis Communicatie

17 mei 2023De redactie

Op maandag 8 mei gaf de Crisis Communications Think Tank (CCTT) van de Universiteit van Georgia samen met het Centrum Strategische Communicatie van Logeion een webinar over crisiscommunicatie. Hierin vertelden Georgia’s professor Yan Jin en Matthew O’Connor - verantwoordelijk voor de issue- en crisiscommunicatie van UPS) meer over hun initiatief en diverse opgedane inzichten. Heb je het webinar gemist? We vertellen je hier alles over de laatste trends en delen hun adviezen. 

Webinar Crisiscommunicatie

De kennissessie werd afgetrapt met een gesproken column door Wouter Jong: voorzitter van Logeion’s vakgroep Crisiscommunicatie en issuemanagement en docent crisiscommunicatie aan de Universiteit Leiden. In de column vertelt hij wat crisiscommunicatie inhoudt, kijkt hij naar diverse thema’s zoals polarisatie en de rol van metaverse. Ook bespreekt hij drie trends welke zowel in Nederland als Amerika leven: 

  1. De verschillen tussen commerciële organisaties en overheden worden kleiner. Zo verwacht de samenleving steeds vaker dat niet alleen regeringsleiders, maar ook CEO’s een bepaalde verantwoordelijkheid op zich nemen ten tijde van een crisis.
  2. De focus bij crisiscommunicatie verschuift naar de steun aan slachtoffers en naasten.
  3. Sociaal activisme komt steeds sneller op. Zo liet The Walt Disney Company medewerkers bijvoorbeeld weten dat zij het belangrijk vinden dat hun organisatie een standpunt inneemt rondom de anti-LGBTQIA+ wetten in Florida.

‘‘De crisis zelf heb je niet onder controle, anders was het geen crisis, maar de manier waarop je erop reageert wel’’, aldus Wouter Jong

Crisiscommunicatie for the people

Ook professor Yan Jin erkent de ontwikkeling richting een publieke-private samenwerking op het gebied van crisiscommunicatie. In de door haar en Matthew gegeven interactieve presentatie laat zij weten dat deze trend vooral van pas komt bij sticky crises: brede, terugkerende en bovenal uitdagende issues. Daarnaast vertelt Yan dat crisiscommunicatie er volgens haar vooral is om de mate waarin mensen lijden te verminderen. Om dit doel te realiseren, raadt zij aan om op zoek te gaan naar het centre of trust - iets of iemand waarin alle partijen vertrouwen hebben – en om vanuit daar te werk te gaan. Ook geeft zij mee om niet alleen het kwantitatieve, maar ook het kwalitatieve verhaal te delen.

Nadat Yan haar kijk op crisiscommunicatie heeft gedeeld, neemt Matthew O’Connor het stokje van haar over. Matthew vertelt hoe belangrijk het is om juist nú te zorgen voor snelle, makkelijk leesbare teksten. Een tijd die zich laat kenmerken door een groot informatieaanbod, vraagt om korte zinnen en woorden, ofwel: plain speak. Daarnaast benadrukt hij hoe belangrijk het is dat je als communicatieprofessional helder en duidelijk communiceert, óók wanneer je niet alles van een crisis afweet: ‘’Say what you can say with empathy for the people’’.

Beide sprekers benadrukken tenslotte hoe metaverse – een netwerk van virtuele ruimtes waarin gebruikers interactie hebben met elkaar – een crisis kan voeden. De echte en virtuele wereld raken steeds meer met elkaar verweven, waardoor je zowel on- als offline te maken kunt krijgen met issues. De grote vraag die je als organisatie voor ogen moet houden is dan ook: ‘’Ben je niet alleen voorbereid, maar er ook klaar voor om een  crisis te managen op het moment dat deze zich voordoet?’’.

De Crisis Communications Think Thank (CCTT)

De CCTT heeft veel weg van Logeion’s Centrum Strategische Communicatie (CSC). Wetenschappers van de Think Thank werken samen aan kennisontwikkeling en een framewerk waarmee communicatieprofessionals kunnen inspelen op verschillende crises. Ook organiseert de CCTT jaarlijks een congres waarbij diverse partijen samenwerken aan onderzoeksplannen voor de toekomst. Eén van deze partijen is de Universiteit van Amsterdam (UvA), die samen met het CSC heeft gezorgd voor de realisatie van dit webinar. Deze zal in de toekomst ongetwijfeld een vervolg krijgen.

Bekijk hier Wouter's column