Logo Zoeken
Interview

Speel in op het publieke debat met het instrument ‘Bird’s Eye Perspective’

16 mei 2023Nikki Olierook

Hoe speel je als communicatieprofessional tijdig in op regelmatig terugkerende issues, een incidentele crisis of een eindeloos debat op diverse sociale media? Dat is de vraag waar het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht zich, samen met haar vele partners, sinds 2015 mee bezighoudt. Om de samenleving hier een handje bij te helpen, hebben zij Bird’s Eye Perspective (BEP) ontwikkeld: een instrument dat jou als communicatieprofessional helpt met het voorkomen van een crisis, in plaats van deze te blussen. Logeion ging in gesprek met lector dr. Annette Klarenbeek om de toepasbaarheid van BEP inzichtelijk te maken.

BEP

Polariserende berichten

Annette vertelt: ‘’Dat het publieke debat steeds sterker wordt kent positieve aspecten, maar ook iets zorgelijks. Wanneer mensen hun argument willen bekrachtigen doen zij vaak aan polarisatie. Deze polariserende berichten kunnen op een dagelijkse basis al snel tot in de duizenden oplopen en zorgen voor een zekere spanning bij verschillende organisaties. Met BEP willen we professionals helpen met het herkennen van patronen in berichtgevingen en gespreksingangen. Zo kunnen we beter met elkaar in contact blijven en het gesprek verder brengen.’’

Crises blussen met taal

‘’Taal en woorden kunnen ontzettend veel gevoel opwekken. Toch kennen de meeste posts steeds terugkerende, universele patronen die zijn opgebouwd uit twee grote taalhandelingen: beschrijvende en betrekkende taal.’’, vertelt Annette. Iets is beschrijvend taalgebruik op het moment dat  gebeurtenissen of motieven van personen, organisaties of overheden worden besproken. Met betrekkend taalgebruik probeert de auteur de lezer tot actie aan te zetten of hen uit te nodigen om zich te identificeren met een bepaalde groep. ‘’Met BEP krijg je daarnaast inzicht in de mate waarin er sprake is van issue-, identiteits- en groepsvorming. We willen dat BEP communicatieprofessionals helpt met het herkennen van patronen op z’n Johan Cruijfs: als je ze gezien hebt, dan kan je ze niet meer ontzien!’’.

‘’Zo hopen we communicatieprofessionals die dichtbij het vuur staan – het publieke debat – te helpen met het formuleren van passende reacties, nog vóór een crisis uit de hand loopt.’’

De communicatieprofessional aan zet

Hoewel BEP is ontwikkeld voor overheidsorganisaties, dient het als oefenomgeving voor communicatieprofessionals binnen én buiten het publieke veld. Annette: ‘’Voor de ontwikkeling van het instrument hebben we verschillende AI-technieken toegepast, maar een chatbot zoals ChatGPT hebben we voor het ogenblik achterwege gelaten. Hiervoor is gekozen omdat er binnen no-time een bepaalde bias kan ontstaan.’’ Dat daargelaten zal het lectoraat de komende jaren meer algoritmen toepassen, maar wel op een manier dat niet de machine, maar de gebruiker aan zet is.

Ben je benieuwd geworden naar BEP en wil je zelf patronen ontdekken in online conversaties?

Probeer het instrument gratis via de website van de Hogeschool Utrecht.

Het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht werkt momenteel aan de optimalisatie van BEP en een nieuw, op AI en UX Design gebaseerd project: Newsroom 360 graden. Hoewel het team van origine nauw samenwerkt met overheidsinstellingen, roepen zij corporate organisaties op om de handen ineen te slaan. ‘’Betekenisgeving en taal staan binnen crisiscommunicatie en issuemanagement centraal, ongeacht de organisatie.’’.