Logo Zoeken
Blog

Een frisse start: Logeion zet in op betrokkenheid en diversiteit in de ledenraad

3 mei 2023Jos Govaart

Midden april vond de eerste bijeenkomst van de gloednieuwe ledenraad van Logeion plaats, een spannende en veelbelovende start van een nieuw hoofdstuk. De ledenraad is opgezet om de betrokkenheid tussen Logeion en haar leden te versterken en frequenter contact te bevorderen. Deze stap zal zorgen voor een hechtere band en een betere vertegenwoordiging van de leden. Het samenstellen van een diverse en representatieve ledenraad blijft echter een uitdaging.

Jos Govaart 950x635.jpg

Hoewel de verkiezingen democratisch en eerlijk zijn verlopen, erkennen we de kritiek op de huidige samenstelling. De gekozen leden zijn stuk voor stuk deskundig en betrokken, maar we streven naar meer diversiteit in de raad. Onze ambitie reikt verder: we willen meer jonge mensen, culturele diversiteit, genderdiversiteit, leden uit het bedrijfsleven en een breed scala aan expertises verwelkomen in de ledenraad. Dit streven geldt ook voor ons bestuur, waar we minstens twee plaatsen beschikbaar hebben met een sterke focus op deze criteria. Bekijk het profiel voor de nieuwe bestuurleden die we zoeken

We zijn enthousiast over de toekomst en vastbesloten om te werken aan een inclusievere, diverse en eigentijdse organisatie. Het is hierbij ook belangrijk om buiten onze eigen bubbel te kijken en juist mensen aan te spreken die nu wellicht drempels zien of zich niet aangesproken voelen. Samen zetten we ons in voor een sterker en representatiever Logeion!