Logo Zoeken
Artikel

Trust Barometer 2023 toont verdeeldheid en economisch pessimisme

4 april 2023Robin den Hoed

In de nieuwste editie van C aandacht voor de uitkomsten van de 2023 Trust Barometer, het jaarlijkse onderzoek naar het vertrouwen in de overheid, het bedrijfsleven, media en ngo's, dat dit jaar voor de 23ste keer is uitgevoerd door communicatiebureau Edelman.

Trust Barometer 2023 C03.png

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het vertrouwen in de vier instituten laten dit jaar geen rooskleurig beeld zien. De Nederlandse samenleving lijkt meer verdeeld dan ooit: vier op de vijf Nederlanders vindt ons land nu meer verdeeld dan in het verleden. Naast deze verdeeldheid zien we in Nederland de toekomst economisch gezien niet positief in. Slechts één op de vijf Nederlanders zegt, in vergelijking met nu, te geloven in een betere toekomst over vijf jaar, voor zichzelf en zijn of haar gezin. In deze maatschappelijke context wordt veel verwacht van het bedrijfsleven.

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland het bedrijfsleven namelijk als enige instituut vertrouwd wordt, omdat het positief wordt beoordeeld op zowel competentie als ethisch handelen. Dit geeft het bedrijfsleven een enorme voorsprong op de overheid, maar ook op de media en ngo’s.

Het vertrouwen in het bedrijfsleven brengt hoge verwachtingen met zich mee. "Meer dan ooit moeten CEO's het voortouw nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken", aldus Steven Heywood, general manager van Edelman in Amsterdam. "Nederlanders geven aan dat zij vooral meer maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven verwachten bij vraagstukken als energietekorten en energiekosten, klimaatverandering, economische ongelijkheid en de omscholing van werknemers."

Meer inzichten en uitkomsten van het onderzoek in C03, die op 14 april verschijnt.