Logo Zoeken
Blog

Wat is de opinie van Logeion?

2 maart 2023Jos Govaart

Zijn we als Logeion voor een verbod op reclame voor de fossiele industrie? Of hebben we juist vertrouwen in de zelfregulering van de branche? Het herschrijven van kinderboeken, is dat het verminken van kunst of gewoon een aanpassing van de tijd? Meer geld uitkeren aan aandeelhouders terwijl consumentenprijzen stijgen? Dit zijn allemaal vragen die in en rondom ons vakgebied gesteld worden. Er worden talkshowtafels mee gevuld, opiniepagina’s mee volgeschreven en discussies over gevoerd op sociale media. Wat is de opinie van het communicatievak dan? Wat is de mening van Logeion over dergelijke kwesties? Dat is, in alle eerlijkheid, best een lastige kwestie. Ik neem jullie graag mee in een gedachtegang die wat mij betreft nog allerminst definitief is.

Jos Govaart 2023.png

De veilige optie: Logeion heeft geen mening

Laat ik beginnen met een theoretische benadering: Logeion is een beroepsorganisatie, dat is iets anders dan een branchevereniging. In die zin zijn wij als vereniging geen belangenbehartiger. Logeion heeft veel meer de rol van facilitator, waarbinnen we juist de veelkleurig- en veelzijdigheid van het beroepenveld communicatie een plek willen geven om met elkaar te discussiëren, kennis uit te wisselen of samen te werken. Als dat de opzet is, dan is het gek als bijvoorbeeld de voorzitter van Logeion dé mening van alle 4.300+ leden gaat verkondigen. Praktisch gezien kan het naar het voorbeeld van de fossiele industrie best zo zijn dat er zowel leden zijn die bij dat onderwerp betrokken zijn vanuit hun functie bij een overheidsinstantie, NGO, of misschien wel olieraffinaderij. Zij kunnen allemaal strijdige standpunten en meningen hebben. Dan is het oncomfortabel en ongepast om bij dergelijke onderwerpen stelling te nemen als Logeion. Dat wil alleen niet zeggen dat we zulke onderwerpen links zullen moeten laten liggen. Integendeel. Ik grijp in dit licht graag terug op de eeuwenoude definitie van 'public relations'. U kent de zin wel, het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip, et cetera. Kortom: het faciliteren van de discussie en het uitlichten van de diverse standpunten is iets waar we binnen de programmering aandacht aan zullen blijven schenken. Als ons door journalisten gevraagd wordt om de mening van Logeion dan lijkt mij dat ook best een route: schetsen welke standpunten er zoal zijn en doorverwijzen naar de juiste mensen binnen ons ledenbestand bijvoorbeeld. Zodat ook de pluriformiteit der standpunten de boventoon voert ten opzichte van de score van de dag.

“Het is oncomfortabel en ongepast om bij dergelijke onderwerpen stelling te nemen”

 
Maar soms: stelling nemen en er staan

Maar moeten we dan bij alles verwijzen en geen mening hebben? Ik vraag het me af. Als vakgebied hebben we ook een bepaalde positie. Goede communicatie kan een belangrijke bouwsteen voor succesvol beleid zijn. Als iets misgaat binnen organisaties, wordt iets al vaak een communicatie- of reputatieprobleem genoemd. Terwijl een reputatieprobleem nu typisch het gevolg is van de som van gedrag en daden. Wat dat betreft mag het vakgebied best zelfverzekerd naar voren treden. Het belang van communicatie is zo toegenomen dat we sommige discussies in de toekomst zelf het podium op moeten slingeren.


“Een reputatieprobleem is typisch het gevolg van de som van gedrag en daden”

Persoonlijke zoektocht

Ook persoonlijk heb ik daar een zoektocht in af te leggen. Wie mij van dichtbij of vanaf de zijlijn gevolgd heeft sinds ik in het vak zit, weet dat ik soms een mening heb over zaken. Dat is altijd mijn persoonlijke mening, maar of mensen dat ook zo zien? Daar ga ik niet over. Elk individu zal zijn afweging maken of zij die mening vastplakken aan mijn persoon, het bedrijf waaraan ik leidinggeef of Logeion. Ik zal mij over zaken blijven uitspreken en soms is dat niet bedoeld uit hoofde van de functie bij Logeion. Als je je stoort aan uitlatingen – of juist vindt dat ik niet zo terughoudend moet zijn – laat het vooral weten. Mijn doel is vooral om het prachtige vakgebied dat we allemaal koesteren vooruit te helpen.