Logo Zoeken
Whitepaper

Whitepaper 'Purpose communicatie: consistent en met commitment' gelanceerd

29 november 2022De redactie

Dit tweede deel van CSC Insights, een whitepaperreeks van het Centrum Strategische Communicatie, focust op de vraag hoe organisaties de communicatie over hun purpose het beste kunnen aanvliegen. Hierbij staat de zogenoemde purpose-paradox centraal. Deze paradox houdt in dat we verwachten van organisaties dat ze een purpose hebben, maar dat we tegelijkertijd sceptisch staan tegenover de communicatie over die purpose. Dit stelt organisaties dan ook voor een complex dilemma. Hoe ga je hiermee om?

Whitepaper Purpose Communicatie 950x635.jpg

Purpose paradox
Wat doen wij voor de maatschappij? Voor organisaties wordt het antwoord op deze vraag steeds belangrijker. Vanuit de maatschappij wordt steeds meer van organisaties gevraagd dat ze laten zien wat ze voor de maatschappij kunnen betekenen. Deze maatschappelijke rol kunnen we bijvoorbeeld vinden in de rol die organisaties kunnen spelen bij het aanpakken van huidige maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, polarisering of ongelijkheid. Met andere woorden: van organisaties wordt verwacht ze een toegevoegde waarde voor de maatschappij hebben, een zogenoemde purpose.

Het Centrum en de Challenge
Dit whitepaper bevat de resultaten van het onderzoek door de winnaars van de Strategische Communicatie Challenge 2021. Komala Mazerant, Kristel Klaassen, Lotte Willemsen en Sanne Smit van de Hogeschool Rotterdam kregen € 25.000 vanuit het Centrum Strategische Communicatie (CSC) om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Het CSC wordt mogelijk gemaakt door Partners en Vrienden.

De whitepaperreeks is een initiatief van het Centrum Strategische Communicatie (CSC). Het CSC jaagt de verbinding tussen de communicatiewetenschap en de -praktijk aan. Want: de ontwikkeling van het communicatievak is gebaat bij een goede interactie tussen wetenschap en praktijk. De activiteiten van het CSC - zoals CSC Insights, maar ook bijvoorbeeld de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie, de Strategische Communicatie Challenge en de CSC webinars - dragen daaraan bij. Op de website van Logeion vind je meer informatie over het CSC. Ook vind je de eerdere publicaties onder de noemer CSC Insights. 

Download de whitepaper 'Purpose communicatie: consistent en met commitment'