Logo Zoeken
Blog

Communicatieverkiezingen, een voorbeeld of erkenning of allebei?

30 augustus 2022Corine van Impelen

Afgelopen jaren stoeien we met de prijs van de ‘Verkiezing Communicatieman/vrouw van het Jaar’. We hebben hier destijds geheel naar de tijdgeest ‘CommunicatieProfessional van het Jaar’ van gemaakt. Maar de prijs blijft hiermee nog steeds ‘hangen’ aan één persoon. Is dat wat we willen? Willen we de spotlight op één persoon in ons vak zetten die goed gepresteerd heeft en een voorbeeld is voor ons allen? Vaak is het leiderschap, visie en inzicht dat een team, project of organisatie verder brengt. Of willen we juist de focus op de inhoud van een case, een specifieke periode of opdracht die bijzonder is uitgevoerd en waar we in ons vakgebied van kunnen leren? Niemand voert iets immers alleen uit en gaat het niet vooral om de verrijking van ons vak en de meerwaarde van onze discipline?

Corine van Impelen 950x635.jpg

Onderzoek gedaan

Inmiddels hebben we een onderzoek uitgevoerd onder de leden van Logeion waarin we de vraag proberen te beantwoorden: Willen we een jaarprijs voor ons vakgebied? En zo ja, hoe geven we die dan vorm? En hoe reiken we die uit? Hierbij was het overigens opvallend dat van alle ruim 4.300 leden er slechts 90 zich hebben uitgesproken en hebben meegedaan aan het onderzoek. Leeft dit onderwerp niet heel sterk? Of hebben we geen mening? In ons vak hebben we toch altijd overal een mening over? Gelukkig waren het wel genoeg deelnemers om een beeld te krijgen van wat er leeft. En dat is eigenlijk een heel duidelijk beeld.

Wat willen we?

We willen graag de parels van ons vak vieren. We willen dus een prijs behouden om ons vak te vieren en goede prestaties uit te lichten. De focus moet hierbij liggen op de inhoud en niet op de persoon. Het gaat dus echt om de case zelf. We willen de prijs tijdens een inhoudelijke dag uitreiken. Tijdens zo’n dag willen we alle cases dan inhoudelijk goed aan bod laten komen, zodat we er echt met z’n allen van kunnen leren. Liefst gaan we erover in gesprek met elkaar, maar een andere manier om de inhoud goed over te dragen kan natuurlijk ook. Het congres C-day wordt op zich als geschikte dag voor de prijsuitreiking gezien, maar of alle cases dan ook inhoudelijk aan bod kunnen komen is de vraag. Dit zouden we dan misschien vooraf al moeten doen.

Ook is er nog discussie over de CommunicatieTalent van het Jaar-award. Gaat het hierbij niet meer om een persoon dan om een case? Een jonge hond in het vak kan opvallen, uitzonderlijke ideeën hebben of prestaties verrichten die gezien de beperkte ervaring opvallen. Zullen we die niet gewoon houden zoals die was?

Waarvoor we ook kiezen, ook het proces is van belang. Hoe komen we aan de nominaties? En hoe beoordelen we deze? De aanpak die tot nu toe gehanteerd werd, was erg arbeidsintensief en leed niet altijd tot het gewenste aantal nominaties.

Hoe nu verder?

Een aantal actieve Logeion-leden heeft aangegeven hierover mee te willen denken. Met dit adviesgroepje is inmiddels gesproken en zijn de uitkomsten van het onderzoek onderstreept. Samen maken zij nu een advies voor het Algemeen bestuur van Logeion. Dat zullen we dan in het bestuur bespreken en we zullen snel met een besluit komen voor het vervolg van de awards. Want dat we de parels van ons vak willen blijven vieren dat staat vast!

Laat je horen!

Als je nog ideeën of opmerkingen hebt rondom de awards laat het dan vooral horen. Nu is het moment!