Logo Zoeken
Artikel

Communicatietrends 2022-2023 gelanceerd tijdens C-day22

23 juni 2022De redactie

De nieuwe communicatietrends zijn gelanceerd tijdens C-day22. Voor een bomvolle zaal in Spant in Bussum werden de vier trends voor 2022 en 2023 donderdagochtend een voor een onthuld. Het TrendTeam van Logeion formuleerde vier communicatietrends die bedoeld zijn om vakgenoten te inspireren en uit te dagen: Gids in een grenzeloos speelveld, Moreel kompas als leidraad, Vertrouwen door radicale transparantie en Technologie als nieuwe taal.

trends-Cday22-foto.jpg

Meer dan ooit is er behoefte aan communicatieprofessionals die helpen met luisteren, begrijpen en positie kiezen. Dit staat in de inleiding op de communicatietrends 2022-2023 die het TrendTeam heeft opgesteld. Het nieuwe trenddocument is het resultaat van een jaar vol reflectie, bronnenonderzoek en debat met vakgenoten en experts ‘van buiten’.

De trends nader belicht:

1. Gids in een grenzeloos speelveld

De impact van ons handelen gaat soms letterlijk over grenzen heen, de onderlinge afhankelijkheid groeit en nieuwe spelers met eigen belangen betreden het speelveld. Informatie verspreidt zich sneller, zonder dat iemand de regie heeft.

In dat speelveld is er behoefte aan breed ontwikkelde communicatieprofessionals met overzicht en inzicht. Op die manier kunnen we helpen om positie te kiezen en gericht en persoonlijk te communiceren met stakeholders.

Door de buitenwereld naar binnen te halen, voeling te houden met onderstromen en het stille midden een stem te geven, kun je spiegelen, inzicht bieden, spelers mobiliseren en helpen met navigeren.

2. Moreel kompas als leidraad

Naast polarisatie zien we toenemende fragmentatie in de samenleving. Het midden verbrokkelt en is steeds minder zichtbaar. Mensen handelen en denken vanuit uiteenlopende belangen en overtuigingen. Ze zoeken houvast in veilige bubbels en worden daarmee onbereikbaar. Media en politici dragen bij aan het uitvergroten van verschillen.

De sleutel voor het herstellen van de verbinding met de omgeving ligt bij het zoeken van overeenkomsten in de verschillende perspectieven. Welke betekenis geven mensen en organisaties aan bepaalde waarden of belangen? Zijn er gemeenschappelijke waarden of morele grenzen die richting kunnen geven?

Breng de onderstroom naar boven via storylistening en zoek naar uiteenlopende of juist gedeelde sentimenten. Zoek de onderliggende waarden. Er is nooit één juiste positie, maar richting kiezen aan de hand van je moreel kompas biedt wel een kader voor je verhaal of een start van de dialoog.

3. Vertrouwen door radicale transparantie

Overheid, politiek, organisaties en media lijken gevangen in een cirkel van wantrouwen. Een breed gedragen gevoel is dat leiders en autoriteiten vaker bezig zijn met de beeldvorming dan met herstel van de relatie met hun stakeholders.

Er is behoefte aan bestuurders, politici en ondernemers die leiderschap tonen. Door dilemma’s te benoemen, van meet af aan transparant te zijn en direct verantwoordelijkheid te nemen als er dingen misgaan. Vertrouwen krijgen, begint met vertrouwen geven.

Gebrek aan openheid en verbinding maakt kwetsbaar. Neem je stakeholders serieus en neem hun beleving als uitgangspunt in beleid, gedrag en communicatie. Openheid die vanzelf spreekt, is de basis voor vertrouwen of het herstel daarvan.

4. Technologie als nieuwe taal

Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt ons leven telkens opnieuw opgeschud door de introductie van nieuwe technologieën. Na het omarmen van het internet en de opkomst en relativering van social media, zien we de grenzen verdwijnen tussen de reële en de virtuele wereld.

Deep fakes, artificial intelligence en big data zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe technologie die onze communicatie veranderen. Dat biedt enorme kansen voor ons vak.

Na taal, beeld en gedrag is technologie een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de communicatiemix. Zie technologie niet als bedreiging, maar als kans om effectiever en doelgerichter te communiceren. Zorg dat je weet wat er mogelijk is, zodat je technologie gericht kunt inzetten

Logeion TrendTeam

Het Logeion TrendTeam bestaat uit: Carola van Kester, Carolien Schoenmakers, Frank Bruijninckx, Frank Dorrestein, Folkert Reith, Jaap de Bruijn, Lisette Kaptein, Ment Kuiper, Paul Gremmen en Twan Timmermans.

Lees meer op www.logeion.nl/trends.