Logo Zoeken
Blog

BestuursBlog: Spotlight aan! Waar je van houdt, ga je anders mee om

3 maart 2022Corine van Impelen

Met communicatie kunnen wij de spotlight op zaken zetten. Een thema uitlichten, belangrijk maken, impact maken en mensen in beweging krijgen. Onlangs rekende ik uit dat ik bijna dertig jaar actief ben in het communicatievak. Ik heb bij en voor corporate organisaties gewerkt en bij bureaus. De afgelopen jaren heb ik bewust gekozen voor een maatschappelijk relevante organisatie en mensen bewust te maken van het belang van biodiversiteit. En dan niet alleen mensen raken en verwonderen, maar hen ook activeren. 

corine-impelen-2022.png

Echt aanzetten tot ander gedrag. Op een leuke manier. Na een bezoek aan Naturalis, want daar werk ik, hopen we dat mensen zich verwonderd hebben om de schoonheid van de natuur. Dat er een beetje liefde is ontstaan voor de natuur. En daar waar je van houdt, daar wil je ook een beetje beter voor zorgen.

Vervolgens doen we handreikingen om dat ook te doen. Zoals meedoen aan de Nationale Bijentelling (op 23 en 24 april kan het weer!) gewoon lekker in je eigen tuin kijken hoeveel bijen er zitten en ontdekken dat dit veel verschillende soorten zijn. Waar komen die eigenlijk op af? Kan ik andere planten plaatsen waardoor er meer komen? Dit soort vragen hopen we op te roepen. Zo kom je op een leuke manier meer te weten en wil je meer doen. Om het proces van ‘doen’ te versnellen is het van belang om laagdrempelig handreikingen te doen. Het gaat dus niet alleen om de spotlight, maar ook om inzichten en suggesties tot handelen, want soms hebben mensen een duwtje nodig.

Als bestuurslid van Logeion zet ik me in voor de profilering van ons vak. Momenteel ben ik met de Awards bezig. En dan heb ik het over de prijs voor de CommunicatieProfessional en het CommunicatieTalent van het Jaar. Met een prijs zetten we de spotlight op een bijzondere prestatie in ons vak. Maar is dat op een persoon? Of een team? Of een bedrijf? En gaat het dan om de profilering van ons vak? Of ter inspiratie van elkaar? En als we een prijs hebben, hoe reiken we die dan uit? Zichtbaar voor de pers? Of juist onderling met een feest? En wat volgt hier vervolgens op. Lezingen, debatten of andere activiteiten? En wat willen we dat er verder gebeurt? Kortom we willen de prijs inzetten om iets te bereiken. Waar we de spotlight op willen zetten en hoe we dit het beste kunnen doen hebben we jullie hulp nodig! Binnenkort doen we een onderzoek. Ik hoop dat jullie meewerken. Dan kunnen we zorgen dat we de spotlight goed richten en inzetten voor een hoger doel in ons vak!


Deze blog is de eerste in de reeks blogs vanuit het Bestuur van Logeion. De volgende blog wordt geschreven door bestuurslid Marjan Jansen Maneschijn.