Logo Zoeken
Interview

Digitaal vooruit met je communicatiestrategie

10 augustus 2021De redactie

Wie wil nu niet digitaal vooruit met de communicatiestrategie? Want de digitalisering in communicatie zorgt voor vele uitdagingen, maar het zorgt misschien voor nog meer kansen en mogelijkheden. We praten uitvoerig met Ment Kuiper, Peter Haan en Martin van Kraneburg - enkele van de sprekers tijdens de Summercourse die Logeion samen met SchaalX organiseert. Want: waarom moet je als communicatieprofessional aan de slag met nudging en gedragspsychologie - en wanneer gebruik je de verschillende technieken? Hoe zorg je voor succesvolle hybride interne communicatie? En hoe laat je de offline en online communicatie goed op elkaar aansluiten?

Summercourse 705x220.jpg

Afgelopen jaar gingen veel van onze zakelijke -en privéactiviteiten volledig online. Hierdoor veranderde ons eigen gedrag, de inzet van media en we ontdekten nieuwe communicatiemogelijkheden. Ment, wat vind jij het meest positief in de manier waarop we zijn gaan werken?
Ment: “In de vele veranderingen van afgelopen jaren zie ik dat de ‘digitalisering van communicatie’ wordt omarmd. De wijze waarop de overheid op dit moment gebruik maakt van digitale middelen om te communiceren met haar stakeholders vind ik een mooie ontwikkeling. Gemeente Hilversum die als een voorloper als experiment gebruik is gaan maken van Clubhouse in het kader van participatie van de bevolking. Ook andere instanties zetten de digitale mogelijkheden die er zijn steeds meer in. Denk aan het gebruik van data om daarmee inzichten te genereren die het effect van een communicatiestrategie versterken.”

Kun je ook een voorbeeld noemen van een minder positief effect?
Ment: “Door de vele mogelijkheden die er vanuit de digitale ontwikkeling voor communicatie is ontstaan en het diverse gebruik door de vele "zeer uiteenlopende doelgroepen" is de samenhang, de crossmediale communicatiestrategie, minder geworden. Ook hier een voorbeeld uit de communicatie rondom corona: Denk dan aan de persconferentie, de informatie op verschillende websites (overheid en gemeenten) en de informatie die is verstrekt via vele verschillende sociale media. Die informatie was niet altijd consistent. Letterlijk. Een nieuwe ontwikkeling was bijvoorbeeld in het ene bericht een advies of een dwingend advies en in het andere bericht een maatregel of een regel. Dan wordt het voor de lezer niet duidelijk. Daar zijn – zeker vanuit een digitale context – mooie oplossingen voor. Dat is dan ook de een van de onderwerpen die we behandelen in de summercourse.”

Dan bedoel je natuurlijk de Summercourse ‘Digitaal vooruit met je communicatiestrategie’ die Logeion en SchaalX samen organiseren. Wat gaan de deelnemers leren tijdens deze Summercourse?
Ment: “Je kunt er als professional eigenlijk niet omheen om deze summercourse te volgen. Je krijgt weer de laatste stand van zaken wat betreft digitale communicatie en de wijze waarop je dat aanpakt. Op basis van gesprekken met mensen uit de doelgroep kwamen de drie onderwerpen nudging in communicatie, hybride interne communicatie en crossmediale communicatie naar voren. We hebben onze ervaringen met opdrachtgevers van SchaalX hierin natuurlijk ook meegenomen.

Onze young digital professionals worden vaak ingezet om de interne communicatie te verbeteren. Zeker in de blended vorm van werken is het belang en de relevantie alleen maar toegenomen. Denk niet alleen aan de goede communicatie, maar ook het versterken van de teamgeest en de samenwerking. Mensen missen elkaar soms weken, maar moeten wel samenwerken. Vandaar ook dat Peter Haan en Bas van Glabbeek de hybride vorm van digitale interne communicatie behandelen. Veel van het geleerde kun je absoluut ook meenemen in je andere communicatiestrategieën of -aanpakken."

Peter en Bas, kunnen jullie alvast een voorbeeld geven van hoe hybride interne communicatie succesvol kan zijn?
Peter: “Succesvolle interne communicatie in een hybride organisatie kan alleen ontstaan als er binnen een organisatie de beschikbare technologie, de interne middelenmix en de vaardigheden van medewerkers met elkaar in samenhang zijn. Een overleg waar een deel van de groep fysiek bij elkaar aanwezig is en een deel online is, is de meest complexe vorm van interactie. Dat kan alleen als men elkaar goed kan horen en zien (technologie), het ingezet wordt voor overleggen die zich vooral richten op informatie-uitwisseling en het maken van afspraken (middelenmix), waar deelnemers over voldoende vaardigheden en motivatie beschikken om actief deel te kunnen nemen en de voorzitter voldoende vaardigheden heeft om het overleg goed te kunnen te leiden. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld waarin hybride interne communicatie succesvol kan zijn, maar als dat lukt is het natuurlijk fantastisch, want dan kunnen mensen veel effectiever en efficiënter met hun tijd en energie omgaan.”

Nu hebben we het pas over één middag van de summercourse gehad. Waar gaan de andere twee sessies van de summercourse over?
Ment: “De middag dat we het gaan hebben over nudging, 'persuasion' en het versterken van conversie door beeld en tekst is vanuit onze gesprekken en ervaringen ook een onderwerp waar veel aandacht aan wordt geschonken. Vanuit de neurologie maar ook de zes principes van Cialdini vertaalt Martin de mogelijkheden naar communicatie. Met een betere ‘persuasion’ vergroot je ook het effect van je communicatiestrategie. En daar doen we het toch uiteindelijk allemaal voor."

Martin, waarom is nudging en gedragspsychologie relevant in communicatie?
Martin: “Als jij jezelf als communicatieprofessional wilt blijven ontwikkelen en meer impact wilt maken, dan is kennis van het brein, nudging en gedragspsychologie onmisbaar. Wist je bijvoorbeeld dat 95% van alle beslissingen die we nemen onbewust is? Als jij begrijpt hoe het brein beslissingen neemt, dan kun je dat positief beïnvloeden. In jouw voordeel, en die van jouw klanten, relaties laten werken! In een tijd van steeds minder focus en een explosie van marketing- en communicatieboodschappen draait het om het pakken van aandacht. Én om het gebruik van nudges op het juiste moment. Een duwtje in de goede richting.”

Hoe pas je nudging toe in jouw communicatie en wat kunnen wij daarvan leren?
Martin: “De vraag die je moet stellen is: Wil je een houding of het gedrag veranderen? Als je een houding wilt veranderen, moet je geduld hebben. Vaak is één communicatiecampagne niet voldoende. Bij het veranderen van een houding ligt de kracht in herhaling! Het ELM (Elaboration Likelihood Model) wordt hiervoor vaak toegepast. Veel vaker willen we geen houding, maar gedrag veranderen. Dan komen nudging en het gedragsmodel van BJ Fogg en de principes van Cialdini om de hoek kijken. Hiervoor kun je de NeuromarketingCode (B=(MAT)+rU) gebruiken. In de cursus gaan we hier dieper op in en pas je de kennis direct toe op jouw eigen case. 

Bedenk altijd – maar dan ook altijd – welke waarde jij kan toevoegen voor je lezer! Waarom moet hij in actie komen? Wat is de toegevoegde waarde voor hem of haar? Kruip in de huid van je lezer. Wat motiveert? Wat frustreert? Het schrijven van teksten is het beantwoorden van de belangrijkste lezersvragen. Je lezer heeft een doel. Hij wil direct antwoord of hij op de juiste plek is. Beantwoord jij direct zijn belangrijkste vraag? Dan heb je zijn aandacht. Daarna moet je de aandacht vasthouden en sturen! Als je begrijpt hoe het brein werkt, bepaal jij waar de lezer aan denkt. Communicatie is psychologie en het de kennis van het brein heeft iets magisch. Ik hoop je te ontmoeten op 26 augustus om samen aan jouw case te werken voor meer impact.”

En de laatste sessie van de Summercourse gaat over crossmediale communicatie. Waarom is voor dit laatste onderwerp gekozen?

Ment: "Zoals ik al eerder aangaf is de consistentie en de samenhang van een communicatiestrategie soms best complex. Binnen de context van mogelijkheden doen we als professional natuurlijk ons best. In deze middag bespreken we de zes succesfactoren voor het ontwikkelen en uitvoeren van een crossmediale communicatiestrategie. We kijken daarbij naar de relatie tussen offline en online om alles goed op elkaar aan te laten sluiten. Niet alle communicatie is namelijk digitaal!

Kortom, de Summercourse heeft een programma met veel onderwerpen en inhoud die voor elke professional noodzakelijk zijn. Je wilt namelijk als professional op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, je bent nieuwsgierig en wilt succesvol zijn in je vak. Met de verschillende sprekers is vastgesteld dat we veel voorbeelden geven, je helpen om de inhoud van die middag te vertalen naar je eigen situatie en we willen aan het eind dat je drie punten benoemt die je wilt uitvoeren. Als klap op de vuurpijl mogen de deelnemers mij na afloop van de Summercourse nog vragen stellen. Bijvoorbeeld als er met de implementatie van de opgedane kennis van de summercourse in de praktijk iets anders gaat dan verwacht."

Wil je ook digitaal vooruit met je communicatiestrategie? Meld je dan nu nog snel aan voor de Summercourse!