Logo Zoeken
Blog

Notifly: ‘vliegweerbericht’ voor omgeving van Schiphol

13 juli 2021Karianne van der Weijden

Een internationale luchthaven als buur heeft veel voordelen, maar kan soms ook lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer je geluidshinder ervaart van het vliegverkeer. En dat begrijpen we op Schiphol heel goed. Om omwonenden (nog) beter van dienst te zijn, hebben we daarom Notifly ontwikkeld, een "weerbericht" voor vliegverkeer. Schiphol doet er veel aan om bij te dragen aan een veilig en prettig woon- en werkklimaat voor de omgeving.

Schiphol_Notifly_Vrouw.jpg

Met inhoudelijke programma's voor hinderbeperking, zoals Minderhinder.nl. Maar ook met de Burendagen, waar mensen uit de omgeving een kijkje kunnen nemen bij ons op de luchthaven.

Persoonlijk contact met stakeholders
Uitgangspunt bij alle activiteiten is dat Schiphol als goede buur in gesprek wil blijven met de omgeving en omwonenden op de hoogte houdt van impactvolle beslissingen. Onze contacten met de omgeving komen samen in het team Public & Community Affairs. Hier bedienen we een breed speelveld aan stakeholders, van omwonenden tot businesspartners en van overheid en politiek tot diverse coalities. In een doorlopend proces treffen we onze stakeholders in allerlei overleggen en bij bijeenkomsten. Formeel en informeel. Persoonlijk contact is hierbij essentieel. We doen dit op allerlei aan luchtvaart gerelateerde onderwerpen, maar ook op thema’s als duurzaamheid en innovatie.

Behoefte aan transparantie en proactieve communicatie
Begin 2019 bleek uit onder meer gesprekken met bewonersvertegenwoordigers en collega’s van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en eigen onderzoek naar informatiebehoefte van omwonenden dat er vanuit de omgeving vraag is naar meer transparantie en proactieve communicatie over waar en wanneer er vliegtuiggeluid te verwachten is. Een van de onderzochte middelen om hier op in te spelen, was een ‘vliegweerbericht’. Dit is er nu in de vorm van de app Notifly.

De app hebben we ontwikkeld in samenwerking met de afdeling IT&Data. Wij werkten daarbij nauw samen met de eindgebruiker: onze omwonenden. Tijdens de ontwikkeling hebben gebruikers de app bijvoorbeeld regelmatig getest en zijn er inspraakavonden (dialoogsessies) en brainstormsessies geweest met omwonenden. In de maanden voor de lancering is de app door 1.700 omwonenden getest. Uiteraard hebben we daarnaast regelmatig contact met partners als Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en BAS, met wie we nauw samenwerken op het gebied van informatievoorziening richting de omgeving.

Concrete aanpassingen
Het betrekken van stakeholders bij het ontwikkelen van de app heeft tot een aantal concrete aanpassingen geleid. Zo zijn het werkgebied van de voorspelling en de kaart met live vliegverkeer uitgebreid, is de betrouwbaarheid van het model verbeterd en is de feedbackoptie uitgebreid met een open veld. Daarnaast is Notifly nu ook op maat gemaakt voor tablets. En de ontwikkeling staat, nu de app live is, niet stil. We blijven doorontwikkelen op basis van de feedback die we krijgen van gebruikers, om de app zo optimaal aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de eindgebruiker.

Scherpe keuzes maken
Uiteraard gaat in zo’n proces niet alles meteen goed. Leerpunt is bijvoorbeeld dat we ervoor moeten waken dat afstemming niet leidt tot afvlakking. Je moet soms scherpe keuzes maken en bij de eindgebruiker testen of iets werkt of niet. Wat juist weer erg goed werkte, was de brede steun die we hadden bij de lancering doordat onze stakeholders al betrokken waren tijdens de ontwikkeling van de app.

En hoe nu verder?
Onze collega David de Vries is als Product Owner vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Notifly. Van de eerste gebruikersonderzoeken en co-creatiesessies met omwonenden tot en met de laatste afstemming binnen de betrokken organisaties op het hoogste niveau. Het meest uitdagend voor hem was het balanceren tussen de belangen van betrokken partijen en het creëren van een waardevol product voor eindgebruikers. “Nu iedereen de app kan gebruiken, gaan we op basis van feedback Notifly verder ontwikkelen zodat deze nog beter aansluit op de wensen en behoeften van onze buren We kijken hierbij zowel naar de functionaliteiten als naar het werkgebied. Nog voldoende groeimogelijkheden dus!”

Karianne van der Weijden is adviseur omgevingsmanagement bij Royal Schiphol Group. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie van Notifly. Daarnaast houdt zij zich bezig met het bezoekersprogramma van Schiphol en evenementen als de Burendagen. Wil je meer weten over onze communicatie richting onze omgeving? Kijk dan op de website Schiphol als buur. Hier vind je ook meer informatie over Notifly.