Logo Zoeken
Blog

Doe mee aan de Europese Communicatie Monitor

10 februari 2021Christian Burgers

Als hoogleraar op de Logeion-leerstoel heb ik het voorrecht dat ik met velen van jullie van gedachten mag wisselen over ons mooie vakgebied. Deze kennisdeling gaat verschillende kanten op. Aan de ene kant mag ik studenten Communicatiewetenschap – onze toekomstige collega’s – vertellen over ons mooie vakgebied. Aan de andere kant deel ik nieuwe wetenschappelijke inzichten met het vakgebied, bijvoorbeeld via columns en lezingen. Daarnaast voer ik ook zelf nieuw onderzoek uit, waarvan ik de resultaten dan weer met jullie kan delen. Vanaf dit jaar is daar een nieuw onderzoeksproject bijgekomen, waar je wellicht al eens van hebt gehoord: de Europese Communicatie Monitor (ECM). De ECM is het grootste jaarlijkse internationale onderzoeksproject naar trends binnen het communicatievak. De kwaliteit van een onderzoek als de ECM hangt af van de kwaliteit van de steekproef: Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we een beeld hebben van de visie van de Nederlandse communicatieprofessional. Daarom zou ik je willen vragen om ook mee te doen aan de ECM 2021 en je ongezouten mening te geven over de stand en toekomst van ons vak.

wetenschap-research.jpg

Het project is een initiatief van de European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) en de European Association of Communication Directors (EACD) en wordt geleid door prof. dr. Ansgar Zerfaß van de Universität Leipzig.

In 2021 wordt de ECM voor de vijftiende keer afgenomen, in maar liefst eenentwintig Europese landen tegelijkertijd. Daarnaast worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd in Noord-Amerika (de North America Communication Monitor), in Midden- en Zuid-Amerika (de Latin America Communication Monitor), en in Azië en Australië (de Asia-Pacific Communication Monitor). Omdat de ECM zo’n omvangrijk project is, is er per land een senior onderzoeker als coördinator aangesteld die de communicatie over de ECM voor dat land in goede banen leidt. Vanaf dit jaar neem ik vanuit de Logeion-leerstoel de coördinatie voor Nederland binnen de ECM 2021 op me.

De ECM focust elk jaar op de belangrijkste trends binnen ons vakgebied. Dit jaar is er speciale aandacht voor de toenemende rol van digitalisering binnen het vakgebied. We onderzoeken hoe communicatieprofessionals aankijken tegen zaken als Zoom-vergaderingen en online evenementen. Deze vraag sluit ook aan bij één van de trends uit het recentste trendrapport van Logeion, namelijk technologie als bondgenoot. Heeft corona de rol van digitale technologie in ons vak blijvend veranderd of is de online vergadering iets tijdelijks, alleen uit nood geboren, en hebben we  – als de pandemie onder controle is – weer vooral teamvergaderingen op kantoor en niet meer in Microsoft Teams?

Er zijn waarschijnlijk verschillende visies op deze en andere trends in ons vakgebied. De ECM 2021 plaatst de Nederlandse visie in internationaal perspectief. Denken collega’s in andere landen op dezelfde manier over ons vakgebied, of nemen we in Nederland juist een uitzonderingspositie in? Ook brengen we in kaart in hoeverre er verschillend over ons vak wordt gedacht bij commerciële organisaties, publieke organisaties, non-profits en bureaus.

Vanwege het internationale karakter van het onderzoek is de vragenlijst in het Engels. Deelname is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten. Iedereen die meedoet ontvangt in de zomer de belangrijkste resultaten. Daarnaast delen we de belangrijkste resultaten natuurlijk ook via de Logeion-kanalen. Je kunt tot en met 6 maart 2021 meedoen, via de website: www.communicationmonitor.net Alvast bedankt!