Logo Zoeken
Interview

Julia de Vries: "Denk na over wat wel kan in plaats van wat niet"

13 januari 2021De redactie

In deze 'Logeion-leden aan het werk' geven we het podium aan Julia de Vries. Zij is communicatieadviseur bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en bestuurslid sponsormanagement bij Young Logeion. Benieuwd zijn we naar haar rol in beide verenigingen en de impact die het afgelopen roerige jaar daarop heeft gehad.

L-L ah werk Julia 705x220.jpg

Julia, de communicatieafdeling bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Hoe ziet die er eigenlijk uit?
Julia: "De Jagersvereniging is een belangenbehartigingsorganisatie van de jagers in Nederland. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van onze leden door actief in contact te treden met organisaties, politici, pers en het Nederlandse publiek. De communicatieafdeling binnen de Jagersvereniging bestaat in principe uit drie personen. Mijn teamleider, een andere communicatiecollega en ikzelf. Onder ‘communicatie‘ valt ook nog onze redactieafdeling. De redactieafdeling bestaat uit vier personen en zij houden zich met name bezig met ons maandelijkse ledenmagazine."

"Uit onderzoeken blijkt dat de Nederlander relatief positief over jacht denkt in Nederland. Echter is er wel veel onwetendheid over de jacht. En dat is niet gek, want toen ik begon bij de Jagersvereniging als stagiaire wist ik ook vrij weinig over dit onderwerp. Het verbeteren van het imago van de jager en jagen in Nederland is dan ook gelijk een van de belangrijkste aandachtsgebieden wat betreft de communicatie van de Jagersvereniging. Dit doen wij op communicatiegebied vooral door middel van PR, woordvoering en online communicatie. En met succes: door de jaren heen zien we dat het imago van de jager steeds positiever wordt."

"Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de jager wordt erkent als professioneel vrijwilliger. Het is interessant om te zien hoe communicatie bij kan dragen aan dit doel. Veel thema’s waar de activiteiten van jagers aan bijdragen raken namelijk ook de Nederlander. Denk aan duurzaam voedsel, verkeersveiligheid, biodiversiteit en oogst van de boeren. Wij zijn veel bezig met het uitleggen en laten zien waarom er gejaagd wordt in Nederland en welke taken en verantwoordlijkheden een jager heeft. Daarbij wordt met name gefocust op de groep mensen die neutraal denken over de jacht en de jager en nog weinig weten over dit onderwerp. Zoals mijn teamleider Janneke, die tevens communicatievrouw van het jaar is geweest, zegt: 'bekend maakt bemind!' En dat is echt zo."

Wat is de impact van het coronavirus op jullie organisatie? Kun je je daar iets meer over vertellen?
Julia: "Het coronavirus heeft vooral impact op onze leden. Jagen in Nederland kan met de coronamaatregelen namelijk in beperkte mate doorgaan. We merken dat er veel behoefte is aan een duidelijk kader van wat wel en niet mag met betrekking tot het coronavirus. Mogen jagers bijvoorbeeld buiten in een groep met hun jachthond trainen? En met hoeveel mensen mag er tegelijkertijd gejaagd worden? Om onduidelijkheden te voorkomen maken wij telkens na een persconferentie een checklist voor onze leden. Op deze checklist staat wat er wel en niet gedaan mag worden in het kader van de geldende coronamaatregelen. De checklist is makkelijk te downloaden en te verspreiden. Daarnaast hebben mijn collega’s van andere afdelingen afgelopen jaar ontzettend veel inspanningen geleverd met betrekking tot de pandemie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beantwoorden van ledenvragen en overleggen met de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid."

En wat betekent dit voor jullie communicatieteam en jullie manier van werken?
Julia: "Wij werken vanaf maart al vanuit huis. In het begin was het wel zoeken naar de juiste werkstructuur. Intussen, driekwart jaar later, zijn wij helemaal gewend om thuis te zitten. In principe kunnen wij onze werkzaamheden allemaal prima thuis uitvoeren. Je mist wel de creatieve ideeën die ontstaan wanneer je live bij elkaar bent. Daarnaast is persoonlijk contact gewoonweg prettiger. Toch ben ik wel blij dat mogelijkheden als beeldbellen er zijn. Ik merk dat als je allemaal thuis zit je soms niet op de hoogte bent waarmee je collega’s bezig zijn. Wij proberen daarom één keer in de week een gezamenlijk online teamoverleg te houden. Daarin vertellen we hoe het persoonlijk met ons gaat en waar we op werkgebied mee bezig zijn. Uiteraard hebben we de hele week door ook contact met elkaar via mail en Whatsapp."

Wat is het belangrijkste wat jij de afgelopen maanden als team hebben geleerd? 
Julia: "De afgelopen maanden heb ik geleerd dat creativiteit in tijden van crisis ontzettend belangrijk is. Creativiteit in het kader van in contact blijven met collega’s, maar ook creativiteit in het kader van (leden)communicatie. Zoals ik eerder benoemde in dit stuk hebben wij checklists gemaakt waarop onze leden konden zien wat ze wel en niet mochten doen met betrekking tot de toen geldende coronamaatregelen. Dit bracht veel duidelijkheid bij onze leden en voorkwam ook dat onze receptie plat werd gebeld met vragen over jagen tijdens corona. Ook hebben wij afgelopen oktober onze eerste publiekscampagne rondom vijf gemeenten op de Veluwe gelanceerd. Deze campagne laat zien hoe jagers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland en bestond onder meer uit een speciale wildkrokettenactie. Inwoners van het campagnegebied konden met een huis-aan-huis verspreide bon een gratis wildkroket ophalen bij een deelnemende snackbar in de buurt. Om meer ruchtbaarheid te geven aan deze actie wilden we graag een proeverij met culinaire journalisten oprichten. Wegens sluiting van de horeca kon dat op de ‘live-manier’ helaas niet doorgaan en moesten we op zoek naar een plan B. We hebben toen de wildkroketten met een mooie flyer en begeleidende brief opgestuurd naar de culinaire journalisten. Kortom: het is belangrijk om na te denken over wat wel kan in plaats van wat niet."

En wat zou je onze leden voor 2021 mee willen geven en waarom moet een jonge communicatieprofessional zich aansluiten bij Young Logeion?
Julia: "Om toffe evenementen en webinars bij te wonen en vakgenoten te ontmoeten! Jonge communicatieprofessionals hebben vaak veel behoefte om de kennis te verbreden en het netwerk te vergroten. Bij Young Logeion ben je dan echt aan het juiste adres."