Logo Zoeken

Never waste a good crisis

27 oktober 2020André Manning

Na een eerder onderzoek kort na het uitbreken van de coronacrisis hebben we deze maand opnieuw gekeken naar wat de impact is van het coronavirus op de communicatieteams bij gemeentes en veiligheidsregio’s, samen met collega Renata Verloop en Esther Bunnik, hoofd communicatie bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Midden in de tweede opleving van de crisis wilden we weten hoe onze collega’s bij gemeenten en veiligheidsregio’s de communicatie over corona aanpakken? Wat zijn de belangrijkste knelpunten, welke kansen liggen er en wat zijn de verwachtingen voor 2021? 

Andre Manning blog.jpg

In totaal deden ruim 80 gemeenten en meer dan de helft van het aantal veiligheidsregio’s mee aan het onderzoek. En dat leverde interessante inzichten op. Om met het positieve nieuws te beginnen: de waardering voor communicatie en communicatieteams bij gemeenten en overheidsregio’s is verder toegenomen sinds het uitbreken van de crisis eerder dit voorjaar. Hat aloude adagium ‘never waste a good crisis’ lijkt niets aan actualiteit te hebben ingeboet. Dat is een hart onder de riem voor veel collega’s, nadat nadat communicatie direct in maart als een van de acht cruciale beroepsgroepen werd benoemd.

Uit het recente onderzoekt blijkt ook dat de adviserende en regisserende rol van de communicieteams -en professionals door interne stakeholders steeds beter wordt gewaardeerd. Dat is verheugend om te lezen, omdat communicatie en organisatiebeleid daarmee steeds meer hand in hand gaan en verder gaat dan de o zo belangrijke uitvoering. Waar voorheen weleens moest worden gestreden om een plek aan de tafel waar beslissingen worden genomen, lijkt dat nu een vanzelfsprekendheid te worden. En mooi is het om te lezen dat de regierol van de overheid (NKC) bijzonder gewaardeerd wordt en dat er veel en dankbaar gebruik wordt gemaakt van de door het NKC aangeleverde  communicatiematerialen.

Maar... er zijn natuurlijk ook punten van zorg. Uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de teams overbelast is en daar voorlopig geen verandering in ziet komen. Naast de overbelasting en werkdruk is er ook een zorg dat de huidige crisis in 2021 ook financiële gevolgen zal hebben. Deze zorg voor eventuele bezuingingen kan leiden tot verdere toename van de werkdruk, terwijl ook andere belangrijke communicatietaken  en -projecten (als bijvoorbeeld de Omgevingswet) ondergesneeuwd dreigen te raken. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat er nog ruimte is voor een betere afstemming tussen rijksoverheid, regionale overheden en veiligheidsregio’s. Leren van elkaars casuïstiek is nog geen gemeengoed. Wellicht dat Logeion daar een rol in kan spelen.

Onderzoeken als deze zijn belangrijk en helpen ons bij het ontwikkelen van ons vak. Daarom gaan we in november kijken hoe we in het communicatievak gebruik maken van data, technologie en onderzoek. Stay tuned.