Logo Zoeken

Aandacht voor actiegroep?

30 september 2020Wieneke Buurman

Stel, er bestaat een actiegroep die regelmatig actief is voor een maatschappelijk relevant thema, zoals klimaatverandering. Zij voeren actie op een manier waarvan niet iedereen gecharmeerd is en waarmee ze regelmatig in de media komen. Die acties zijn gericht tegen grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Hun acties zijn van dien aard dat ze er regelmatig voor aangeklaagd worden en ook een keer voor veroordeeld zijn.

Wieneke-705x220-def.jpg

Het is een actiegroep die veel steun heeft, maar ook veel afkeur oproept, eentje die, kortom, polariseert. Niets nieuws, dit is vaker gebeurd afgelopen jaren. Stel vervolgens dat je als Logeion een nationaal congres over publieke communicatie organiseert met één van nieuwe trends als thema: van verdeelde samenleving naar gedeelde toekomst. Waarbij polarisatie de rode draad is. Met sprekers van verschillende overheden en sprekers van naam: bestuurder, hoogleraar, filosoof, journalist en door de wol geverfde communicatieprofessionals. De jaarlijkse prijs voor de beste casus in overheidscommunicatie wordt er uitgereikt. Honderden collega’s zijn er online bij.

Met als centraal vraagstuk op het congres: hoe communiceer je in een gepolariseerde samenleving? Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit door de sprekers belicht. Is een actiegroep die zwaar polariseert welkom op zo’n congres? Past het Logeion om als gastheer op te treden en in gesprek te gaan over extreme vormen van communicatie? Hen te vragen of zij zich realiseren dat zij polariseren en wat het effect daarvan is? En daarmee aandacht voor de actiegroep genereren, wetend dat er velen moeite hebben met de acties, die ook gericht zijn tegen organisaties waar onze leden werken?