Logo Zoeken

Annette Cornelisse: 'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder'

29 september 2020De redactie

Logeion-lid Annette Cornelisse werkt alleen voor organisaties die een maatschappelijk doel nastreven, dus bij Portaal zit zij prima op haar plek. Portaal is namelijk een van de grootste woningcorporaties van Nederland. Er is een tekort aan sociale huurwoningen, maar niet een tekort aan uitdagingen in deze sector. Want naast een wooncrisis, zorgt de verhuurderheffing voor financiƫle druk bij woningcorporaties. Annette neemt ons in deze 'Logeion-leden aan het werk' mee in hoe Portaal hier creatief mee omgaat.

Annette Cornelisse Portaal 705x220.jpg

Annette, jij werkt bij Portaal. Kun je vertellen wat Portaal voor een organisatie is? Hoe ondersteunen jullie met de communicatieafdeling Portaal?
Annette: "Bij Portaal verhuren we in vijf regio's sociale huurwoningen; een kleine 54.000 in totaal. Van oudsher zijn woningcorporaties maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen met een smalle beurs. Er is nu een wooncrisis (te weinig woningen, oplopende problemen in de wijk), dus er is werk aan de winkel. Ook voor Communicatie. Bij Portaal is Communicatie niet alleen een ondersteunende functie, maar ook een businesspartner. Ook hebben we eigen externe doelen die bijdragen aan de doelen van Portaal. We proberen met communicatie ook onderwerpen op de politieke en publieke agenda te krijgen en om voor te lichten, bijvoorbeeld in de wijken."

We zagen een vacature van jullie voorbij komen met de nadruk op waarom het zo leuk is om te werken bij Portaal. Kun je dat iets meer toelichten? 
Annette: "Portaal is een heel platte organisatie met toegankelijke bestuurders met een sterke visie. Dat vind ik mooi; ik werk graag met mensen met een visie. Daarnaast is er bij Portaal veel ruimte. Als je een goed idee hebt en het past binnen de kaders, dan kun je dat vaak uitvoeren. Eerst moest ik een beetje wennen aan zoveel aandacht voor de mensen en hun ontwikkeling. Ik vreesde dat het ten koste zou gaan van prestaties. Maar het tegendeel is waar; als je in je kracht komt dan lever je immers de beste prestaties. Daarnaast zijn we met het team enorm aan het bouwen. We vinden dat je als woningcorporatie van je moet laten horen en zaken mag aankaarten. We zien immers dagelijks in de wijken hoe zwaar onze huurders het hebben. Het bestuur vindt het ook belangrijk dat we deze geluiden uitdragen en stimuleert ons daarin. Als team brengt ons dat erg nader tot elkaar en het maakt ook onze creativiteit los.

Wat is de impact van het coronavirus op jullie organisatie, communicatieactiviteiten en stakeholders?
Annette: "We werken thuis en dat is enorm wennen. Binnen mijn vak gaat dat wel. We zien elkaar wel live om te brainstormen en plannen te maken, maar ook gewoon om een wandeling te maken en bij te praten. Maar er zijn ook functies waarbij dat moeilijker gaat. Tijdens de intelligente lockdown konden onze vakmensen in de wijken hun werk alleen uitvoeren bij noodsituaties (bijvoorbeeld het repareren van gebarsten leidingen of dergelijke situaties). Onze vakmensen zijn bikkels die de handen uit de mouwen willen steken en als die dan thuis moeten zitten dan vergaat het plezier hen wel. We hebben een crisisteam ingericht dat iedere ochtend bij elkaar kwam.

Wat communicatie betreft: iedere ochtend plaatsten we organisatiebreed een update en verzonden we een managementletter. Iedere week kwam er een vlogje van het bestuur. Juiste en tijdige informatie én binding waren onze uitgangspunten. Ook extern zijn we aan de slag gegaan. We hebben Praat met Portaal opgericht, waar huurders die zich wat alleen voelden een praatje konden maken. We hebben koningsdag tot woningsdag omgedoopt en hebben bloemen in ouderencomplexen laten bezorgen. En uiteraard onze huurders per mail en brief regelmatig laten weten wat ze van ons konden verwachten. In de zomer is onze aanpak versoepeld (gelukkig kunnen we bijvoorbeeld de reparaties bij onze huurders thuis weer uitvoeren), maar inmiddels komen we als crisisteam weer wekelijks bij elkaar om ons voor te bereiden op de komende periode."

In de weken voor Prinsjesdag kwamen jullie met de 'Woonrede'. Wat is de Woonrede precies en wat willen jullie ermee bereiken?
Annette: "Rond Prinsjesdag gaat het over plannen, maar ook over budgetten. Woningcorporaties krijgen een extra belasting opgelegd: de zogenaamde verhuurderheffing. Die loopt schrikbarend hard op. Portaal betaalde zo'n tien jaar geleden rond de 4 miljoen euro, inmiddels hebben we afgelopen week ruim 51 miljoen euro overgemaakt. Dat bedrag stijgt jaarlijks. Wij wisten het al, maar uit een onderzoek van drie ministeries en onze branchevereniging Aedes blijkt dat woningcorporaties deze gelden (zo'n 2 miljard in totaal) niet kunnen bekostigen en financieel in gevaar komen. Portaal komt al jaarlijks 25 miljoen tekort en is niet de enige wooncorporatie die tekort komt. Vandaar dat we stevig pleiten voor afschaffing van de verhuurderheffing. We wilden dit geluid nogmaals laten horen rondom Prinsjesdag. Iemand uit mijn team riep: een leeg koffertje dus. Waarop een ander riep: dus een woonrede in plaats van een troonrede. Omdat we in verhouding tot commerciële organisaties weinig budget hebben (wat ik normaal vind voor een maatschappelijke organisatie) doen we zoveel mogelijk zelf. In dit geval liep dat van het schrijf-en ontwerpwerk tot het behangen van een van onze vergaderkamers voor de juiste achtergrond. De actie heeft veel losgemaakt. We zijn alwaar hard bezig voor het najaar."

Wat is het belangrijkste wat jullie als team de afgelopen maanden hebben geleerd? En welke ervaring zal ook op lange termijn impact hebben op jullie manier van werken?
Annette: "Daar kan ik heel kort over zijn. Dat we elkaar nodig hebben. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder."