Logo Zoeken

Krijgt communicatie voldoende aandacht van toezichthouders?

22 juli 2020Wieneke Buurman

Als communicatieprofessionals besteden we veel aandacht, en terecht, aan de vraag of boards en directies voldoende doordrongen zijn van het belang van communicatie en de manier waarop communicatie door de organisatie vormgegeven wordt. Het liefst zien we communicatie aan tafel bij de directie. Dat is namelijk een prima garantie voor aandacht voor de rol van communicatie binnen een organisatie.

Wieneke-705x220-def.jpg

Met het transparanter worden van de samenleving, de groter wordende vraag vanuit de samenleving naar verantwoording van het gedrag van organisaties, het toenemende belang van goede samenwerking met stakeholders, zie je dat directies reputatie en communicatie, weliswaar langzaam en de ene meer dan de andere keer, steeds belangrijker vinden. Maar groeit die aandacht in voldoende mate mee bij toezichthouders? Houden raden van commissarissen en raden van toezicht hun bestuurders scherp op reputatie en communicatie?

Een quickscan van vacatures leert dat er van de 64 die ik gezien heb in twee gevallen naar communicatie-expertise wordt gevraagd. Bij een vacature in het onderwijs en bij een theater. Het bekijken van taken en portefeuilles van een vijftiental organisaties levert een hit op: bij een zorginstelling. Enkele universiteiten bieden postacademische opleidingen aan voor toezichthouders. Een check bij twee daarvan leert dat erbij geen reputatie of communicatie expliciet in het programma worden genoemd.

Een vraag aan jou. Heeft jouw organisatie een toezichthouder met communicatieachtergrond of communicatie in haar portefeuille? Of ken jij er een bij een andere organisatie? En wat vind jij: moet daar verandering in worden gebracht?