Logo Zoeken

Bruggen bouwen

7 juli 2020André Manning

Voor wie het nog niet scherp op het netvlies heeft: de professionalisering van ons mooie communicatievak is een van de drie strategische pijlers van Logeion (positionering van het vak en programmering van kennisbijeenkomsten zijn de andere twee). Met daarin een cruciale rol voor het Centrum Strategische Communicatie (CSC), mede mogelijk gemaakt door een twintigtal Partners en Vrienden. Het CSC is voor het vakgebied communicatie, Logeion en haar leden van groot belang om voortdurend op de hoogte te blijven van wetenschappelijke inzichten die het vak raken. 

Andre Manning blog.jpg

Niet alleen inzichten uit de communicatiewetenschap zelf, maar ook uit relevante en aanpalende disciplines als sociale psychologie, sociologie, antropologie en bestuurskunde dragen bij aan een noodzakelijke verdieping van het vakgebied. Wetenschappelijk onderzoek biedt het communicatievak een beter bestaansrecht en draagt daarmee bij aan de maatschappelijke relevantie.

Binnen het  CSC is een belangrijke rol ingeruimd voor de Leerstoel Strategische Communicatie (ook wel de Logeion-leerstoel genoemd) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze Leerstoel wordt inmiddels ruim een jaar bekleed door Christian Burgers. En samen met Christian zijn we druk bezig met het betrekken van de wetenschap bij de beroepspraktijk. Door middel van kennisbijeenkomsten en een kruisbestuiving tussen collega-wetenschappers en communicatieprofessionals uit de praktijk. (Zelf heb ik bijvoorbeeld met heel veel plezier een gastcollege Corporate communicatie gegeven). En ook door het ontwikkelen van een nieuwe keuzemodule voor studenten Communicatiewetenschappen aan de UvA.

Daarnaast daagt het CSC jaarlijks onderzoekers met de Strategische Communicatie Challenge uit om een (idee voor een) onderzoek op het gebied van strategische communicatie in te sturen en voor een vakjury te pitchen. De winnaar van de Challenge mag vervolgens een mooi geldbedrag besteden aan het door hem of haar gepitchte onderzoek. Het afgelopen jaar was dat een onderzoek naar het gebruik van chatbots. Helaas wordt de Challenge vanwege het #coronavirus vertraagd. Onderzoekers kunnen dit jaar hun onderzoek opgegeven en begin volgend jaar starten we met de pitches.

Zoals gezegd, het doel van het CSC is om een brug te slaan tussen communicatiewetenschap en onderwijs aan de ene kant en de communicatiepraktijk aan de andere kant. Verbinding tot stand brengen tussen beide zijden, met Logeion als het ware als brugwachter. Een dankbare brugwachter, die de steun van Partners en Vrienden van het CSC koestert.