Logo Zoeken

Een feest van (h)erkenning

25 juni 2020André Manning

Het is al geen nieuws meer en zal niemand zijn ontgaan, maar toch. De coronacrisis heeft ons communicatievak nog nadrukkelijker op de kaart gezet. Communicatie werd als cruciaal beroep gezien en gedurende de eerste fase, na de aankondiging van de eerste maatregelen, was het vooral crisiscommunicatie en issuemanagement waar de nadruk op lag. Dat blijkt ook uit een eerste onderzoek dat we samen met Renata Verloop, één van onze leden, uitvoerden onder gemeenten en Veiligheidsregio’s.

Andre Manning blog.jpg

Naarmate de tijd verstreek werd ook duidelijk dat ook interne communicatie cruciaal werd. Met enige fantasie zou je ook de communicatie vanuit het nationaal kernteam crisiscommunicatie als interne communicatie kunnen karakteriseren, gericht op de Nederlandse burger. En bedrijven en publieke organisaties werden min of meer ook gedwongen steeds nadrukkelijker in te zetten op interne communicatie.

Uit een recent onderzoek van communicatiebureau Orange Otters blijkt dat: “Het rapportcijfer voor de interne communicatie steeg van een 6,7 voor de coronacrisis naar een 7,3 tijdens de crisis. Interne communicatie kreeg steeds meer aandacht. Digitale samenwerksystemen, zoals Microsoft Teams, en videovergaderen zijn doorgebroken en gestegen in gebruik. Interne communicatie staat hoger op de agenda, het contact met collega’s buiten het eigen team is daarentegen afgenomen”, aldus de collega’s van Orange Otters.

Interne communicatie, communicatie gericht op de eigen medewerkers, is altijd al belangrijk geweest en heeft de laatste maanden een enorme vlucht genomen. Eerder dit jaar organiseerden we al drukbezochte kennisbijeenkomsten over dit onderwerp (en we kunnen niet wachten om hier weer mee te beginnen). Daarnaast was een recent webinar 'Intern communiceren bij verandering' behoorlijk populair (en deze kun je terugkijken op www.logeionline.nl) en ook de vorige week verkozen Communicatieman 2020, Sascha Becker, heeft zijn sporen verdiend op dit vakgebied.

“Never waste a good crisis”. Dat geldt zeker voor ons vak. Uit de genoemde onderzoeken is gebleken dat de waardering voor ons vak de afgelopen maanden fors is toegenomen. Na herkenning volgde erkenning. Nu is het zaak om dit door te zetten en ervoor te zorgen dat het vertrouwen in ons en het communicatievak wordt vastgehouden.