Logo Zoeken

Communicatietrends van Logeion voor 2020/2021 zijn bekend

18 mei 2020De redactie

De nieuwe communicatietrends van Logeion voor 2020/2021 zijn bekend. De trends vormen een belangrijke inspiratie voor vakgenoten en organisaties waarvoor zij werken. De drie trends zijn ‘Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst’, ‘Technologie als bondgenoot’ en ‘Welkom in de belevingswereld’. De trends zijn het resultaat van een proces met diverse (communicatie)professionals onder leiding van de Adviesraad Programmering en Trends (APT) van Logeion. Het vak is continu in beweging, waardoor de trends ook veranderen. Daarom formuleert Logeion iedere twee jaar nieuwe trends die van belang zijn voor communicatieprofessionals en als vertrekpunt kunnen fungeren voor strategie- en planontwikkelingen van communicatieafdelingen.

Communicatietrends 20-21 (incl. titel) 705x220.jpg

De trends zijn mede richtinggevend voor de programmering van Logeion en bieden aanknopingspunten voor de professionalisering en profilering van het vak.

De drie communicatietrends
Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst
- Het tempo waarin nieuwe uitdagingen zich aandienen en de samenleving verandert, maakt het steeds lastiger om succesvol te bouwen aan gedeelde waarden. Wat voor de één een kans is, is voor de ander een bedreiging. Tegenstellingen tussen groeperingen verscherpen. Daardoor liggen vervreemding en vertrouwenscrises op de loer. En toch: de toekomst behoort aan ons allen. Communicatie vervult zijn strategische rol vanuit het Latijnse woord communicare: ‘gemeenschappelijk maken’. Door onderstromen, aspiraties en dilemma’s zichtbaar te maken.

Technologie als bondgenoot - Technologie ontwikkelt zich razendsnel en wordt slimmer en intuïtiever, maar minder zichtbaar. Technologie sluit steeds beter aan bij de individuele behoeften van mensen. Er is meer real-timecontact en communicatie. Organisaties zijn steeds beter in staat hun in- en externe klanten op maat te bedienen: sneller, gerichter en effectiever. De behoefte van mensen aan echt persoonlijk contact in deze digitale wereld blijft wezenlijk. De toepassing van technologie kent ook schaduwkanten. Denk aan misbruik van persoonsgegevens, privacyissues, afhankelijkheid van dominante partijen, nepnieuws en daarmee bijvoorbeeld onzekerheid over de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening. De rol van communicatie hierbij is het signaleren, voorkomen en managen van issues. Het is de kunst om de overrompeling door techniek te ontstijgen en technologie als bondgenoot te gaan zien.

Welkom in de belevingswereld - De mogelijkheden nemen toe om de belevingswereld van doelgroepen te verkennen en hierop aan te sluiten. In een wereld waarin nieuwe spelers toetreden en onconventionele bedrijfsmodellen opkomen, is het inzetten op de ultieme klantbeleving en -ervaring essentieel. Welk type organisatie je ook bent, de klant verwacht een ultieme klantbeleving. Eén-op-één blijft in de mediamix een onmisbaar component. De impact van communicatie is immers groter als deze persoonlijk en authentiek is. Om meer impact op het gedrag te hebben, is inzicht in gedrag noodzakelijk. Het is daarnaast steeds vanzelfsprekender de technische mogelijkheden te benutten om de boodschap aan te passen aan de belevingswereld van iedere specifieke doelgroep. Communicatie brengt geen boodschap over, maar ís de boodschap.

Communicatie Trends 2020 - Infographic.png

De infographic geeft de trends overzichtelijk weer. Daarnaast worden de trends uitgebreid toegelicht in deze Logeion-trendvideo. Meer informatie over de communicatietrends vind je op www.logeion.nl/trends.

Live interview op 19 mei in Logeion@home Special!
Wat betekenen de trends voor de communicatieprofessional? En welke vaardigheden horen hierbij? Op 19 mei organiseert Logeion een live online interview met Carola van Kester, onder leiding van Hans Etman, om dieper op deze vragen in te gaan. Meld je hier aan om live het interview te volgen op dinsdag 19 mei van 17:00 - 17:30 uur.

Totstandkoming van de trends
De APT organiseerde een trendproces waarbij het gesprek met vakgenoten en niet-vakgenoten centraal stond. Het proces startte met het Logeion-ledenonderzoek waarbij de mening van de leden werd gevraagd over de communicatietrends van 2018/2019, het gebruik in de praktijk en het ontstaan van nieuwe trends. Vervolgens zijn in januari 2020 twee rondetafelsessies georganiseerd. Eén met vakgenoten en één met professionals die niet in het communicatievak werkzaam zijn. Daarna volgde het beschrijven van de nieuwde trends door de APT. In januari bogen zo’n vijftig leden van Logeion zich in groepen over de nieuwe trends: ‘Hoe wil ik ze straks gebruiken’, ‘Geven ze inspiratie’, ‘Zijn ze te gebruiken voor een strategische sessie binnen mijn afdeling’? Met deze input van de leden hield de APT nog een laatste schrijf- en schaafronde en checkte de APT of de trends ook tijdens en na de coronatijd zorgen voor herkenning. “Wij zijn als APT blij met de lancering van deze drie communicatietrends die echt perspectief en inspiratie bieden aan communicatieprofessionals”, aldus Carola van Kester, voorzitter van de Adviesraad Programmering en Trends.